Thứ năm, 15/12/16

Đẩy mạnh hoạt động sở hữu trí tuệ

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Việt Thanh cho biết, Bộ KH - CN đang triển khai Chiến lược sở hữu trí tuệ dựa trên 3 trụ cột: Tạo ra quyền và xác lập quyền về sở hữu trí tuệ; đẩy mạnh thực thi về sở hữu trí tuệ và phát triển tài sản trí tuệ. Bên cạnh đó, Bộ cũng đang tiến hành đề án xây dựng mạng lưới các tổ chức về sở hữu trí tuệ của Việt Nam nhằm thúc đẩy các kết quả nghiên cứu mới, các hoạt động sáng chế và sở hữu trí tuệ. Trước mắt, xác định rút ngắn thời gian giải quyết đơn, tồn đọng đơn về xác lập sở hữu trí tuệ. Bản chất của khoa học là sáng tạo và để thương mại hóa và ứng dụng được các sáng tạo ấy cần có một thiết chế trung gian liên quan đến các tổ chức sở hữu trí tuệ.

NHẬT ANH

Nguồn: "Đại biểu Nhân dân" 2016

Số lượt đọc126