Thứ năm, 15/12/16

Vinh danh 34 công trình, sản phẩm sáng tạo trẻ xuất sắc


Ban Tổ chức “Sáng tạo trẻ” toàn quốc lần thứ chín năm 2016 cho biết, đã nhận được 219 hồ sơ đề cử của 44 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc. Căn cứ quy chế, Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức họp Hội đồng bình chọn và chọn ra 34 hồ sơ tiêu biểu xuất sắc để tuyên dương, khen thưởng. Các công trình, sản phẩm được đề cử lần này có chất lượng khá đồng đều, đa dạng trên nhiều lĩnh vực, ngành nghề như: Xây dựng, công nghiệp, an ninh hàng không, công nghệ thông tin, y tế, môi trường...

Cụ thể, lĩnh vực công nghiệp: 12 đề tài, sản phẩm, giải pháp sáng tạo (chiếm 35,3%); lĩnh vực công nghệ thông tin: 7 đề tài, sản phẩm, giải pháp sáng tạo (chiếm 20,5 %); lĩnh vực y tế: 2 đề tài, giải pháp sáng tạo (chiếm 5,9%); lĩnh vực môi trường: 1 đề tài, giải pháp sáng tạo (chiếm 2,9 %); lĩnh vực khác: 12 đề tài, sản phẩm, giải pháp sáng tạo (chiếm 35,3%).

NHẬT ANH

Nguồn "Báo Đại biểu nhân dân" 2016.

Số lượt đọc145