Thứ bảy, 10/12/16

Quỹ phát triển KH CN tài trợ 210 đề tài nghiên cứu cơ bản


Chủ tịch quỹ phát triển KH - CN quốc gia cho biết: Đơn vị vừa ban hành quyết định Phê duyệt danh mục 210 đề tài nghiên cứu cơ bản thuộc khoa học tự nhiên và kỹ thuật. Cụ thể, lĩnh vực Toán học (19 đề tài); Khoa học thông tin và máy tính (16 đề tài); Vật lý (60 đề tài); Hóa học (38 đề tài); Khoa học trái đất (12 đề tài); Khoa học sự sống - sinh học Nông nghiệp (30 đề tài); Khoa học sự sống - y sinh dược học (10 đề tài) và Cơ học (25 đề tài). Mục tiêu nhằm tạo môi trường nghiên cứu thuận lợi, thúc đẩy nghiên cứu khoa học cơ bản trong các tổ chức KH - CN tại Việt Nam; Nâng cao năng lực nghiên cứu, hình thành các tập thể nghiên cứu mạnh; góp phần đào tạo nguồn nhân lực KH - CN trình độ cao; Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, hướng tới chuẩn mực quốc tế; Thúc đẩy hợp tác và hội nhập quốc tế trong nghiên cứu khoa học…

NHẬT ANH

Nguồn "Báo Đại biểu nhân dân" 2016.

Số lượt đọc92