Thứ bảy, 10/12/16

Đã có 62 nhiệm vụ KH - CN quốc gia được ký hợp đồng thực hiện


Giám đốc Văn phòng các Chương trình KH - CN, Bộ Khoa học và Công nghệ quốc gia Đỗ Thành Long cho biết: Tính đến tháng 10.2016, các bộ, ngành có liên quan đã xem xét, phê duyệt và bố trí kinh phí cho 69 nhiệm vụ thuộc 3 Chương trình. Trong đó, 62 nhiệm vụ đã được ký Hợp đồng thực hiện. Tỷ lệ doanh nghiệp tham gia làm đơn vị chủ trì nhiệm vụ thuộc 3 Chương trình chiếm hơn 50%; kinh phí đối ứng đầu tư từ các doanh nghiệp để thực hiện nhiệm vụ nói trên chiếm 75% tổng kinh phí của nhiệm vụ.

Chương trình sản phẩm quốc gia đã sản xuất thành công vaccine phòng bệnh lở mồm long móng với doanh thu dự kiến đạt trên 50 tỷ đồng vào năm 2017 và có thể đạt trên 300 tỷ đồng sau năm 2017; sản xuất vaccine cúm A/H5N1 cho gia cầm với doanh thu dự kiến 82 tỷ đồng/205 triệu liều...

Đối với Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao, mặc dù mới triển khai nhưng đến nay một số sản phẩm đang được hoàn thiện, chuẩn bị đưa ra thị trường như: Dự án “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học để sản xuất thuốc Peginterferon lambda 1, Pegfilgrastim đạt tiêu chuẩn Châu Âu”.

Liên quan đến Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia, các nhiệm vụ có tính cấp bách, khả thi được lựa chọn thực hiện đã cho những kết quả bước đầu quan trọng như xây dựng hệ thống phương pháp, quy trình lập bản đồ công nghệ ở các cấp độ ngành và quốc gia cũng như hệ thống tiêu chí xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ của doanh nghiệp…

NHẬT ANH

Nguồn "Báo Đại biểu nhân dân" 2016.

Số lượt đọc85