Thứ tư, 07/12/16

Hỗ trợ nhà khoa học đăng ký và khai thác sáng chế


Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Việt Thanh cho biết: Hàng năm số bài báo khoa học của Việt Nam được quốc tế công bố ngày càng nhiều. Điều này khẳng định vị thế của các nhà khoa học ngày càng cao trong giới khoa học thế giới. Tuy nhiên, việc khai thác sáng chế ở Việt Nam hiện còn hạn chế, số đơn đăng ký sáng chế còn ít… Để khắc phục vấn đề này, trong thời gian tới Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng mạng lưới trung tâm sở hữu trí tuệ tại các viện nghiên cứu, trường đại học nhằm tư vấn, hỗ trợ các nhà khoa học xác định kết quả nghiên cứu có thể thương mại hóa hoặc bảo hộ.

NGỌC LINH

Nguồn "Báo Đại biểu nhân dân" 2016.

Số lượt đọc83