Thứ hai, 05/12/16

Hà Nội triển khai hơn 493 đề tài, dự án khoa học


Theo Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Lê Xuân Rao, hoạt động KH - CN đã có bước tiến quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là chất lượng và hiệu quả được nâng lên rõ rệt.

Tỷ lệ ứng dụng các đề tài, dự án vào thực tiễn sản xuất ngày càng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực xử lý môi trường, ứng dụng KH - CN phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn, y tế, cơ khí, điện tử, tự động hóa. Từ năm 2011 đến nay, các chương trình KH - CN cấp thành phố đã triển khai 493 đề tài, dự án nghiên cứu, gồm 322 đề tài. KH -CN, 94 đề tài khoa học xã hội và nhân văn, 59 dự án sản xuất thử nghiệm.

NGỌC HÀ

Nguồn "Báo Đại biểu nhân dân" 2016.

Số lượt đọc73