Thứ hai, 05/12/16

Triển khai hơn 10 nhiệm vụ nghiên cứu công nghệ cao


Phó Giám đốc Văn phòng các Chương trình KH -CN quốc gia Nguyễn Phú Bình cho biết: Thực hiện chương trình nghiên cứu, đào tạo và xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao (CNC) tại khu vực phía Nam, đã ký hợp đồng thực hiện và bố trí kinh phí cho hơn 10 nhiệm vụ, đa số đơn vị chủ trì là doanh nghiệp. Mục tiêu của chương trình là thúc đẩy nghiên cứu, làm chủ và tạo ra CNC, ứng dụng hiệu quả CNC trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội; sản xuất sản phẩm, hình thành và phát triển một số ngành công nghiệp CNC; xây dựng hạ tầng kỹ thuật và phát triển nguồn nhân lực CNC.

P. ANH

Nguồn "Báo Đại biểu nhân dân" 2016.
Số lượt đọc64