Thứ năm, 24/07/14

Tiến hành „Nghiên cứu tổng quan” - Phương pháp và công cụ hỗ trợ


Nghiên cứu tổng quan là một phần công việc quan trọng, cơ bản mà bất kỳ một nhà nghiên cứu nào cũng cần phải nắm vững và vận dụng trong khi tiến hành nghiên cứu của mình.

Hiểu rõ về bản chất nghiên cứu tổng quan, yêu cầu của nghiên cứu tổng quan, phương pháp và công cụ hỗ trợ thực hiện nghiên cứu tổng quan và các quy định hướng dẫn hiện hành là nhiệm vụ của một nhà nghiên cứu chuyên nghiệp, và ngược lại những yếu tố này hỗ trợ tích cực cho hoạt động của nhà nghiên cứu

Xin giới thiệu với bạn đọc tài liệu thông tin chuyên đề "Tiến hành „Nghiên cứu tổng quan” - Phương pháp và công cụ hỗ trợ

Thông tin chi tiết liên hệ: 

Ban Thông tin và Đào tạo sau đại học, Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN, 38 Ngô Quyền, Hà Nội

Điện thoại: 38 266 560

Số lượt đọc620