Thứ năm, 19/12/13

Lược dịch: Một số vấn đề lý luận về chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp


Xin giới thiệu với bạn đọc tài liệu dịch "Lược dịch: Một số vấn đề lý luận về chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp" được trích từ nghiên cứu "INTERDISCIPLINARY ANALYSIS AND ASSESSMENT OF TRANSFERRING SCIENCE AND TECHNOLOGY ACHIEVEMENT TO FARMERS IN THE RED RIVER DELTA", của tác giả Phạm Quang Trí, 2013.
Thông tin chi tiết liên hệ: 

Ban Thông tin và Đào tạo sau đại học, Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN, 

38 Ngô Quyền, Hà Nội

Điện thoại Ban: 38 266 560

Số lượt đọc463