Thứ sáu, 20/12/13

Nghiên cứu công và đổi mới công nghiệp ở CHLB Đức

Xin giới thiệu tới bạn đọc bản dịch „Nghiên cứu công và đổi mới công nghiệp ở CHLB Đức“, từ tài liệu nguồn „Public research and industrial innovations in Germany“, của các tác giả Marian Beise, Harald Stahl do tạp chí Research Policy thuộc Elsevier phát hành năm 1999, số 28, trang 397-422.
Thông tin chi tiết liên hệ:

Ban Thông tin và Đào tạo sau đại học, Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN,

38 Ngô Quyền, Hà Nội

Điện thoại Ban: 38 266 560
Số lượt đọc453