Thứ ba, 22/07/14

Đổi mới và mô phỏng: Bài học từ việc các trường đại học ở Mỹ bán quyền tư trở thành kiến thức chung


Xin giới thiệu với bạn đọc tài liệu dịch "ĐỔI MỚI VÀ MÔ PHỎNG: BÀI HỌC TỪ VIỆC CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở MỸ BÁN QUYỀN TƯ TRỞ THÀNH KIẾN THỨC CHUNG" được dịch từ nghiên cứu "INNOVATON AND EMULATION: LESSONS FROM AMERICAN UNIVERSITIES IN SELLING PRIVATE RIGHTS TO PUBLIC KNOWLEDGE", của tác giả WALTER W. POWELL, JASON OWEN-SMITH and JEANNETTE A. COLYVAS, Springer 2007, Minerva (2007) 45:121–142, DOI 10.1007/s11024-007-9034-2.

Thông tin chi tiết liên hệ: 

Ban Thông tin và Đào tạo sau đại học, Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN, 38 Ngô Quyền, Hà Nội

Điện thoại: 38 266 560

Số lượt đọc350