Thông báo tuyển sinh 
Thông báo lùi thời hạn thu hồ sơ  tiến sĩ  2016
Thông báo lùi thời hạn thu hồ sơ tiến sĩ 2016  (01/08/16)

Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo lùi thời hạn thu hồ sơ tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2016 chuyên ngành Quản lý khoa học và công nghệ tới 28.08.2016 Thông tin liên quan hồ sơ xem tại thông báo này...


Thông báo tuyển sinh tiến sĩ 2016
Thông báo tuyển sinh tiến sĩ 2016 (24/05/16)

Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2016 chuyên ngành Quản lý khoa học và công nghệ Lệ phí đăng ký tuyển sinh: 60.000 đ/hồ sơ Lệ phí xét tuyển nghiên cứu sinh: 200.000đ/người dự tuyển Thông tin chi tiết xem ở...


Thông báo kế hoạch tuyển sinh tiến sĩ 2015
Thông báo kế hoạch tuyển sinh tiến sĩ 2015 (04/09/15)

Viện Chiến lược và Chính sách thông báo kế hoạch tuyển sinh tiến sĩ 2015...


Thông báo lùi thời hạn tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2015
Thông báo lùi thời hạn tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2015 (29/07/15)

Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN, Bộ KH&CN thông báo lùi thời hạn tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2015 đến hết ngày 14 tháng 8 năm 2015....


Thông báo tuyển sinh tiến sĩ 2015
Thông báo tuyển sinh tiến sĩ 2015 (21/05/15)

Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2015 chuyên ngành Quản lý khoa học và công nghệ...


Thông báo tuyển sinh tiến sĩ 2014
Thông báo tuyển sinh tiến sĩ 2014 (21/08/14)

​ Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Quản lý KH&CN năm 2014. Thông tin chi tiết xem ở văn bản đính kèm....

Bắt đầu
1
Cuối


Thống kê truy cập

  • Số người online: 0
  • Tổng lượt truy cập: 1168437