Đào tạo SĐH 
Thông báo lùi thời hạn thu hồ sơ  tiến sĩ  2016
Thông báo lùi thời hạn thu hồ sơ tiến sĩ 2016  (01/08/16)

Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo lùi thời hạn thu hồ sơ tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2016 chuyên ngành Quản lý khoa học và công nghệ tới 28.08.2016 Thông tin liên quan hồ sơ xem tại thông báo này...


Thông báo tuyển sinh tiến sĩ 2016
Thông báo tuyển sinh tiến sĩ 2016 (24/05/16)

Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2016 chuyên ngành Quản lý khoa học và công nghệ Lệ phí đăng ký tuyển sinh: 60.000 đ/hồ sơ Lệ phí xét tuyển nghiên cứu sinh: 200.000đ/người dự tuyển Thông tin chi tiết xem ở...


Thông báo về việc lùi thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký lớp học bổ sung kiến thức cho thí sinh dự thi cao học chuyên ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ đợt 2/2016
Thông báo về việc lùi thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký lớp học bổ sung kiến thức cho thí sinh dự thi cao học chuyên ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ đợt 2/2016 (23/05/16)

Tại thông báo số 78/TB-VCLCS ngày 14/04/2016 của Viện Chiến lược và chính sách khoa học và công nghệ về việc tổ chức lớp học bổ sung kiến thức cho thí sinh dự thi cao học chuyên ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ, mã số 60.34.04.12, nay căn cứ vào tình hình thực tiễn, Viện Chiến lược và chính sách ...


Thông báo về việc công nhận thí sinh trúng tuyển cao học ngành Quản lý KH&CN đợt 1 năm 2016
Thông báo về việc công nhận thí sinh trúng tuyển cao học ngành Quản lý KH&CN đợt 1 năm 2016 (26/04/16)

Ngày 22/04/2016, Học viện Khoa học Xã hội đã ra quyết định số 1979/QĐ-HVKHXH về việc công nhận thí sinh trúng tuyển cao học ngành Quản lý khoa học và công nghệ đợt 1 năm 2016. Đây sẽ là các học viên khóa 21 trong chương trình đào tạo liên kết giữa Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN với Học viện KHX...


Thông báo tuyển sinh đợt 2 đào tạo trình độ thạc sĩ 2016
Thông báo tuyển sinh đợt 2 đào tạo trình độ thạc sĩ 2016 (24/04/16)

Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Học viện Khoa học Xã hội tuyển sinh đợt 2 đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2016, chuyên ngành Quản lí Khoa học và Công nghệ, mã số 60.34.0412, theo hình thức chính quy không tập trung, thời gian 2 năm....


Thông báo về việc tổ chức lớp học bổ sung kiến thức cho thí sinh dự thi cao học chuyên ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ, mã số 60.34.0412
Thông báo về việc tổ chức lớp học bổ sung kiến thức cho thí sinh dự thi cao học chuyên ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ, mã số 60.34.0412 (23/04/16)

Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN thông báo về việc tổ chức lớp học bổ sung kiến thức năm 2016 cho thí sinh dự thi cao học đợt 2-2016 chuyên ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ, mã số 60.34.0412, thông tin chi tiết xem tại đây :...Các tin khác

Bắt đầu
1


Thống kê truy cập

  • Số người online: 0
  • Tổng lượt truy cập: 1168462