Đề tài nghiên cứu 
Hội thảo khởi động nhiệm vụ nghiên cứu cấp Bộ
Hội thảo khởi động nhiệm vụ nghiên cứu cấp Bộ  (21/02/17)

Hội thảo khởi động nhiệm vụ nghiên cứu cấp Bộ " Dự báo và lựa chọn những lĩnh vực công nghệ ưu tiên phục vụ xây dựng Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Việt Nam giai đoạn 2021-2030 "...


Hội thảo khởi động nhiệm vụ nghiên cứu cấp Bộ
Hội thảo khởi động nhiệm vụ nghiên cứu cấp Bộ (17/02/17)

Hội thảo khởi động nhiệm vụ nghiên cứu cấp Bộ "Xu hướng phát triển, triển vọng ứng dụng và các khuyến nghị chính sách phát triển Internet kết nối vạn vật (Internet of Things - IoT) ở Việt Nam cho giai đoạn đến năm 2025"...


Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước (11/10/13)

Dưới đây là danh sách các đề tài cấp nhà nước do Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN đã và đang thực hiện...


Đề tài nghiên cứu cấp bộ
Đề tài nghiên cứu cấp bộ (10/10/13)

Dưới đây là danh sách đề tài cấp bộ do Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN đã và đang thực hiện...


Đề tài nghiên cứu cơ sở
Đề tài nghiên cứu cơ sở (09/10/13)

Danh sách các đề tài nghiên cứu cơ sở đã và đang thực hiện tại Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN...

Bắt đầu
1
Cuối


Thống kê truy cập

  • Số người online: 0
  • Tổng lượt truy cập: 1168533