Hội thảo khoa học 
Phương pháp luận đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược phát triển KH&CN
Phương pháp luận đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược phát triển KH&CN  (02/12/15)

Đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược Phát triển KH&CN là một yêu cầu và nhu cầu cần thiết đối với các cơ quan hoạch định chiến lược KH&CN và quản lý nhà nước về KH&CN. Đánh giá dựa trên kết quả thực hiện Chiến lược nhằm xem xét định kỳ tính phù hợp, hiệu lực, hiệu quả và tác động một cách có hệ thống, ghi nhận những điểm mạnh, điểm yếu, thiếu sót, hoặc quan sát khác của việc thực hiện Chiến lược ...


So sánh hiệp định TPP và WTO và khung phân tích tác động của TPP đến KH&CN
So sánh hiệp định TPP và WTO và khung phân tích tác động của TPP đến KH&CN (02/12/15)

Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) là một Hiệp định thương mại tự do nhiều bên, thế hệ thứ ba. TPP có mục tiêu thiết lập một mặt bằng tự do chung cho các nước trong khu vực ảnh hưởng. TPP có cả tác động trực tiếp và gián tiếp tới KH&CN, bao gồm các lĩnh vực quản lý sở h...


Một số vấn đề đặt ra nhằm khuyến khích thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm phát triển công nghệ cao, công nghệ mới ở Việt Nam
Một số vấn đề đặt ra nhằm khuyến khích thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm phát triển công nghệ cao, công nghệ mới ở Việt Nam (02/12/15)

Đầu tư mạo hiểm (ĐTMH) là một hình thức đầu tư vốn đóng một vai trò quan trọng ở nhiều quốc gia trên thế giới trong việc thúc đẩy các doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ cao, công nghệ mới (CNC, CNM). Trong những giai đoạn đầu phát triển của thị trường vốn, và đặc biệt để tạo điều kiện thúc đẩy các l...


Hội nhập quốc tế về KH&CN của ASEAN hướng tới một cộng đồng ASEAN
Hội nhập quốc tế về KH&CN của ASEAN hướng tới một cộng đồng ASEAN (02/12/15)

Để đáp ứng nhu cầu về sự gia tăng của quá trình hội nhập toàn cầu, Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN vào năm 2001 kêu gọi thành lập một Cộng đồng Kinh tế ASEAN và sau 31/12/2015, Cộng đồng kinh tế ASEAN sẽ được hình thành. AEC là một trong 3 trụ cột quan trọng của cộng đồng ASEAN nhằm thực hiện các mục tiê...


Quan hệ đối tác công tư thực hiện nhiệm vụ KH&CN
Quan hệ đối tác công tư thực hiện nhiệm vụ KH&CN (02/12/15)

Quan hệ đối tác công tư thực hiện nhiệm vụ KH&CN được kỳ vọng là cơ chế hữu hiệu nhằm tập hợp các nguồn lực và chuyên môn từ cả khu vực công và khu vực tư để cùng nhau giải quyết những vấn đề KH&CN mà các bên có thể chia sẻ lợi ích....


Quản trị công nghệ để tận dụng các cơ hội từ Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương
Quản trị công nghệ để tận dụng các cơ hội từ Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (02/12/15)

Hiệp định TPP - Hiệp định thương mại tự do nhiều bên - đã được 12 nước thành viên hoàn tất đàm phán. TPP được coi là "một bước quan trọng để tiến tới mục tiêu cao nhất về thương mại tự do và hội nhập trên toàn khu vực"...Các tin khác

Bắt đầu
1


Thống kê truy cập

  • Số người online: 0
  • Tổng lượt truy cập: 1121994