Cơ cấu tổ chức 
Văn phòng
Văn phòng (01/11/16)

Chánh Văn phòng: ThS. Chu Thị Thu Hà Phó chánh Văn phòng: ThS. Đinh Thị Thu Hà Phó chánh Văn phòng: Ms. Nguyễn Thị Thu Hà...


Tạp chí Chính sách và Quản lý KH&CN
Tạp chí Chính sách và Quản lý KH&CN (01/11/16)

Trưởng phòng Trị sự: ThS. Đặng Thu Minh Chức năng nhiệm vụ...


Trung tâm Hợp tác nghiên cứu chính sách KH&CN
Trung tâm Hợp tác nghiên cứu chính sách KH&CN (01/11/16)

Phó Giám đốc - Phụ trách Trung tâm: TS. Bạch Tân Sinh Chức năng nhiệm vụ...


Ban Thông tin và Đào tạo sau đại học
Ban Thông tin và Đào tạo sau đại học (01/11/16)

Trưởng Ban: TS. Phạm Quang Trí Chức năng nhiệm vụ...


Ban Chính sách đổi mới và phát triển thị trường công nghệ
Ban Chính sách đổi mới và phát triển thị trường công nghệ (01/11/16)

Trưởng Ban: ThS. Nguyễn Võ Hưng Phó trưởng Ban: ThS. Nguyễn Thanh Tùng Chức năng nhiệm vụ...


Bắt đầu
1
Cuối


Thống kê truy cập

  • Số người online: 0
  • Tổng lượt truy cập: 1168545