Giới thiệu viện 
Ban lãnh đạo viện
Ban lãnh đạo viện (13/02/17)

Ban Lãnh đạo Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ...


Văn phòng
Văn phòng (01/11/16)

Chánh Văn phòng: ThS. Chu Thị Thu Hà Phó chánh Văn phòng: ThS. Đinh Thị Thu Hà Phó chánh Văn phòng: Ms. Nguyễn Thị Thu Hà...


Tạp chí Chính sách và Quản lý KH&CN
Tạp chí Chính sách và Quản lý KH&CN (01/11/16)

Trưởng phòng Trị sự: ThS. Đặng Thu Minh Chức năng nhiệm vụ...


Trung tâm Hợp tác nghiên cứu chính sách KH&CN
Trung tâm Hợp tác nghiên cứu chính sách KH&CN (01/11/16)

Phó Giám đốc - Phụ trách Trung tâm: TS. Bạch Tân Sinh Chức năng nhiệm vụ...


Ban Thông tin và Đào tạo sau đại học
Ban Thông tin và Đào tạo sau đại học (01/11/16)

Trưởng Ban: TS. Phạm Quang Trí Chức năng nhiệm vụ...Các tin khác

Bắt đầu
1


Thống kê truy cập

  • Số người online: 0
  • Tổng lượt truy cập: 1168481