Thứ hai, 10/08/15

Quyết định 12/2008/QĐ-BKHCN về việc ban hành một số bảng phân loại thống kê khoa học và công nghệ


Toàn văn Quyết định 12/2008/QĐ-BKHCN

Xin giới thiệu toàn văn Quyết định của Bộ trưởng KH&CN về việc ban hành một số bảng phân loại thống kê khoa học và công nghệ, bao gồm phân loại dạng hoạt động KH&CN, mã thống kê.

Số lượt đọc2779