Thứ bảy, 01/11/14

Thông tư liên tịch 121_2014_TTLT_BTC_BKHCN

Toàn văn văn bản thông tư 121 dạng pdf

Thông tư liên tịch Hướng dẫn xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ công lập
 
Số lượt đọc1454