Chương trình Tiến sĩ 
Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Quản lý KH&CN năm 2014 tại Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN, Bộ KH&CN
Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Quản lý KH&CN năm 2014 tại Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN, Bộ KH&CN  (11/09/14)

Tại Điều 5, Khoản 2 Mục d của Luật Giáo dục Đại học năm 2012 đã quy định " Đào tạo trình độ tiến sĩ để nghiên cứu sinh có trình độ cao về lý thuyết và ứng dụng , có năng lực nghiên cứu độc lập, sáng tạo, phát triển tri thức mới, phát hiện nguyên lý, quy luật tự nhiên - xã hội và giải quyết những vấn đề mới về khoa học, công nghệ, hướng dẫn nghiên cứu khoa học và hoạt động chuyên môn ". Là đơn vị t...


Hội đồng đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Quản lý khoa học và công nghệ
Hội đồng đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Quản lý khoa học và công nghệ (20/08/14)

Ngày 16/08/2014 Hội đồng Đào tạo trình độ tiến sĩ (Hội đồng) của Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ (Viện) đã tiến hành phiên họp thứ nhất....


Quá trình xây dựng và hoàn thiện đề án đào tạo chuyên ngành Quản lí KH&CN trình độ tiến sĩ
Quá trình xây dựng và hoàn thiện đề án đào tạo chuyên ngành Quản lí KH&CN trình độ tiến sĩ (19/12/13)

Ngày 16/09/2013, Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN đã chính thức được phép tổ chức đào tạo chuyên ngành quản lý khoa học và công nghệ trình độ tiến sĩ theo quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhìn lại quá trình xây dựng đề án mở đào tạo chuyên ngành quản lý khoa học và công nghệ trình độ tiến s...


Gắn kết đào tạo và nghiên cứu thông qua phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ
Gắn kết đào tạo và nghiên cứu thông qua phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ (19/12/13)

Đào tạo sau đại học chuyên ngành quản lý khoa học và công nghệ, và thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ là những chức năng nhiệm vụ cơ bản của Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN. Gắn kết hoạt động nghiên cứu và hoạt động đào tạo luôn là mối quan tâm của Lãnh đạo Viện và cũng là n...

Bắt đầu
Lùi
1
2
Cuối


Thống kê truy cập

  • Số người online: 0
  • Tổng lượt truy cập: 2514047