Hội thảo khoa học 
Hội thảo quốc tế „Huy động nguồn lực ngoài nhà nước cho khoa học và công nghệ“
Hội thảo quốc tế „Huy động nguồn lực ngoài nhà nước cho khoa học và công nghệ“  (28/05/15)

Trong bối cảnh nguồn kinh phí đầu tư từ ngân sách nhà nước hạn hẹp, việc tăng cường xã hội hóa đầu tư cho KH&CN là chủ trương đúng đắn và cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Để góp phần tìm kiếm những giải pháp hiệu quả, Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN (NISTPASS-Việt Nam) phối hợp với Viện Sau đại học về Nghiên cứu chính sách (GRIPS-Nhật Bản) tổ chức Hội thảo quốc tế "Huy động nguồn lực ngoài ...


Chuẩn bị Hội thảo quốc tế „Huy động nguồn lực ngoài nhà nước cho KH&CN“
Chuẩn bị Hội thảo quốc tế „Huy động nguồn lực ngoài nhà nước cho KH&CN“ (19/05/15)

"Huy động nguồn lực ngoài nhà nước cho KH&CN" sẽ là chủ đề của Hội thảo quốc tế do Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN - NISTPASS (Việt Nam) cùng với Viện Sau đại học quốc gia về Nghiên cứu chính sách - GRIPS (Nhật Bản) tổ chức vào ngày 27/05/2015....


Lập kế hoạch chiến lược về KH&CN – kinh nghiệm Hàn Quốc
Lập kế hoạch chiến lược về KH&CN – kinh nghiệm Hàn Quốc (29/01/15)

Ngày 29.01.2015, Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN đã tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề "Lập kế hoạch chiến lược về KH&CN - kinh nghiệm Hàn Quốc" do TS. Tạ Doãn Trịnh trình bày và chủ trì thảo luận....


Sinh hoạt học thuật: Phân bổ ngân sách nhà nước cho hoạt động KH&CN và Các hình thức hợp đồng nghiên cứu KH&CN
Sinh hoạt học thuật: Phân bổ ngân sách nhà nước cho hoạt động KH&CN và Các hình thức hợp đồng nghiên cứu KH&CN (18/12/14)

Tiếp theo chuỗi hoạt động của diễn đàn sinh hoạt khoa học, ngày 12/12/2014, Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN đã có buổi trao đổi về 02 chủ đề "Nghiên cứu cơ sở lý luận và kinh nghiệm phân bổ ngân sách nhà nước cho hoạt động KH&CN " do ThS. Đặng Thu Giang trình bày và "Nghiên cứu cơ sở lý luận và ...


Sinh hoạt học thuật: Nghiên cứu xu thế điều chỉnh về pháp luật đối với hoạt động KH&CN hiện nay của các nước trong khu vực
Sinh hoạt học thuật: Nghiên cứu xu thế điều chỉnh về pháp luật đối với hoạt động KH&CN hiện nay của các nước trong khu vực (17/12/14)

Ngày 01/12/2014 tại Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ đã diễn ra buổi sinh hoạt học thuật với chủ đề: "Nghiên cứu xu thế điều chỉnh về pháp luật đối với hoạt động KH&CN hiện nay của các nước trong khu vực" do ThS. Nguyễn Lan Anh thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày....


Sinh hoạt học thuật tháng 12: Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản lý khoa học và công nghệ
Sinh hoạt học thuật tháng 12: Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản lý khoa học và công nghệ (16/12/14)

Ngày 11/12/2014, Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ đã tổ chức buổi sinh hoạt học thuật nhằm thảo luận về đổi mới chương trình và nội dung đào tạo sau đại học trình độ thạc sĩ chuyên ngành quản lý KH&CN....Các tin khác

Bắt đầu
2


Thống kê truy cập

  • Số người online: 0
  • Tổng lượt truy cập: 3038760