Tin chiến lược chính sách 
5 con đường chuyển giao công nghệ của Trung Quốc trong 30 năm cải cách mở cửa
5 con đường chuyển giao công nghệ của Trung Quốc trong 30 năm cải cách mở cửa  (27/04/10)

Tên bài báo: 5 con đường chuyển giao công nghệ của Trung Quốc trong 30 năm cải cách mở cửa Nguồn trích: : Nghiên cứu Kinh tế, số 9/2009, tr. 67-77 Tên tác giả: Phạm Bích Ngọc...


Bàn tiếp về chiến lược phát triển đất nước
Bàn tiếp về chiến lược phát triển đất nước (27/04/10)

00101 Tên bài báo: Bàn tiếp về chiến lược phát triển đất nước Nguồn trích: Kinh tế và dự báo, số 5/2010, tr. 4-7, 10 Tên tác giả: Ngô Doãn Vịnh...


Khởi động Dự án "Tư vấn Chính sách xây dựng Chiến lược phát triển KH&CN Việt Nam giai đoạn 2011-2020
Khởi động Dự án "Tư vấn Chính sách xây dựng Chiến lược phát triển KH&CN Việt Nam giai đoạn 2011-2020 (05/03/10)

Hội thảo khởi động Dự án "Tư vấn Chính sách xây dựng Chiến lược phát triển KH&CN Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và thực hiện Luật Công nghệ cao...


Bài học gắn kết nghiên cứu với sản xuất trong kháng chiến chống Pháp
Bài học gắn kết nghiên cứu với sản xuất trong kháng chiến chống Pháp (04/03/10)

Tên bài báo: Bài học gắn kết nghiên cứu với sản xuất trong kháng chiến chống Pháp Nguồn trích: Tạp chí Hoạt động Khoa học. Số 11-2009 Tên tác giả: TS. Hoàng Xuân Long...


Cách tiếp cận hệ thống đổi mới trong quản lý nhà nước về KH&CN
Cách tiếp cận hệ thống đổi mới trong quản lý nhà nước về KH&CN (04/03/10)

1209 Tên bài báo: Cách tiếp cận hệ thống đổi mới trong quản lý nhà nước về KH&CN Nguồn trích: Tạp chí Hoạt động Khoa học. Số 12-2009 Tên tác giả: ThS. Nguyễn Mạnh Quân...


Trung Quốc tăng kinh phí cho cuộc tranh luận công khai về các giống cây trồng biến đổi gien
Trung Quốc tăng kinh phí cho cuộc tranh luận công khai về các giống cây trồng biến đổi gien (02/03/10)

Các nhà khoa học Trung Quốc đã được chính phủ nước này cấp kinh phí nhằm thảo luận về các giống cây trồng biến đổi gien với những người phản đối công nghệ này....
Thống kê truy cập

  • Số người online: 0
  • Tổng lượt truy cập: 2309216