Tin chiến lược chính sách 
Nhu cầu đào tạo về khởi sự doanh nghiệp khoa học và công nghệ ở Vỉệt Nam
Nhu cầu đào tạo về khởi sự doanh nghiệp khoa học và công nghệ ở Vỉệt Nam  (21/04/17)

Để phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN), Việt Nam cần đội ngũ doanh nhân khởi nghiệp có kiến thức, kỹ năng và phẩm chất tốt. Tuy nhiên, đội ngũ này ở Việt Nam còn nhiều hạn chế về năng lực và phẩm chât. Chính vì vậy, nhận biết thực trạng đào tạo và nhu cầu bồi dưỡng kiến thức khởi sự doanh nghiệp KH&CN, để đổi mới, hoàn thiện hoạt động đào tạo ở Việt Nam đang là nhu cầu cấp thiết ...


Hệ thống khoa học, công nghệ và đổi mới ở quốc gia đang phát triển: trường hợp Việt Nam
Hệ thống khoa học, công nghệ và đổi mới ở quốc gia đang phát triển: trường hợp Việt Nam (20/04/17)

Bài viết vận dụng cách tiếp cận hệ thống đổi mới quốc gia (National innovation system-NIS) trong việc phân tích, nhận diện hệ thống khoa học, công nghệ và đổi mới (Science, Technology and Innovation-STI) của Việt Nam như một điển hình cho quốc gia đang phát triển. Thông qua phân tích thực trạng, chỉ...


Quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công lập tại Việt Nam và nhữmg vấn đề cần quan tâm tháo gỡ
Quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công lập tại Việt Nam và nhữmg vấn đề cần quan tâm tháo gỡ (20/04/17)

Các tổ chức khoa học và công nghệ (KH&CN) công lập luôn có vị trí, vai trò quan trọng trong sự pháỉ triển KH&CN nói riêng và kinh tế - xã hội nói chung của đất nước. Sự lớn mạnh của các tổ chức này là một trong những thước đo quan trọng của nền KH&CN quốc gia. Trong nhiều thập niên qua, mạng lưới cá...


Đối mới, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực Việt Nam hướng tới nền công nghiệp 4.0
Đối mới, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực Việt Nam hướng tới nền công nghiệp 4.0 (18/04/17)

Nền công nghiệp 4.0 đang bắt đầu diễn ra dựa trên nền tảng công nghệ kỹ thuật số và tích hợp tất cả các công nghệ thông minh. Đứng trước vận thế này, để đưa Việt Nam từ một nước đang phát triển trên nền tảng một nước nông nghiệp với 70% lao động đơn giản trở thành một nước công nghiệp hiện đại, thì ...


Đổi mới cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập
Đổi mới cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập (14/04/17)

Trước yêu cầu của công cuộc đổi mới và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo tinh thần các Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, Chính phủ đã chỉ đạo triển khai nhiều chương trình cải cách hành chính như cải cách thể chế, cải cách bộ máy... trong đó cải cách cơ chế quản...


Phê duyệt thành viên hội đồng của viện nghiên cứu trả lương trăm triệu/tháng
Phê duyệt thành viên hội đồng của viện nghiên cứu trả lương trăm triệu/tháng (13/02/17)

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh sách thành viên Hội đồng Viện Hội đồng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (V-KIST)...
Thống kê truy cập

  • Số người online: 0
  • Tổng lượt truy cập: 1649156