Tin chiến lược chính sách 
Cách mạng công nghiệp 4.0: Thách thức của doanh nghiệp trên con đường
Cách mạng công nghiệp 4.0: Thách thức của doanh nghiệp trên con đường 'số hóa'  (24/07/17)

"Trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, nếu không bắt kịp nhịp độ phát triển của thế giới và khu vực, Việt Nam sẽ đối mặt những thách thức, tác động tiêu cực như sự tụt hậu về công nghệ, suy giảm sản xuất, kinh doanh" Đó là chia sẻ của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công Thương) Nguyễn Phú Cường tại hội thảo "Doanh nghiệp số - đường tới cách mạng công nghiệp 4.0" diễn ra ...


Thực trạng và giải pháp thúc dẩy dịch vụ chuyển giao công nghệ ở Việt Nam hiện nay
Thực trạng và giải pháp thúc dẩy dịch vụ chuyển giao công nghệ ở Việt Nam hiện nay (24/07/17)

Trên cơ sở số liệu thống kê về hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) giai đoạn 2006-2016, kết quả điều tra, khảo sát 700 đối tượng liên quan đến các loại hình dịch vụ chuyển giao công nghệ (CGCN) trong cả nước, bài viết làm rõ bức tranh tổng quát về thực trạng các loại hình dịch vụ CGCN và đề xuất...


Hội thảo khoa học chuyên đề “Văn hóa khởi nghiệp dựa trên đổi mới sáng tạo ở Việt Nam”
Hội thảo khoa học chuyên đề “Văn hóa khởi nghiệp dựa trên đổi mới sáng tạo ở Việt Nam” (24/07/17)

Trong khuôn khổ các hoạt động nghiên cứu về doanh nghiệp khởi nghiệp, ngày 24/7/2017, Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN đã tổ chức hội thảo khoa học chuyên đề "Văn hóa khởi nghiệp dựa trên đổi mới sáng tạo ở Việt Nam"....


Phát triển công nghệ thông tin Việt Nam trong cách mạng 4.0: Cần tạo chính sách khả thi
Phát triển công nghệ thông tin Việt Nam trong cách mạng 4.0: Cần tạo chính sách khả thi (20/07/17)

Câu chuyện "Sách mạng công nghiệp lần thứ tư", viết tắt là CM 4.0 hay CMCN 4.0, được nói nhiều ở khắp hang cùng ngõ hẻm nước ta, trong đó có những lời tán dương, như "Việt Nam có thể đi đầu cách mạng công nghiệp 4.0" 1 . Vậy điều này thực hư ra sao?...


Hội thảo khoa học chuyên đề phương hướng và giải pháp hoàn thiện khung luật pháp, cơ chế, chính sách phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp dựa trên ĐMST tại Việt Nam
Hội thảo khoa học chuyên đề phương hướng và giải pháp hoàn thiện khung luật pháp, cơ chế, chính sách phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp dựa trên ĐMST tại Việt Nam (20/07/17)

Trong khuôn khổ các hoạt động nghiên cứu chuyên đề về chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và thị trường KH&CN, ngày 20/7/2017, Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN đã tổ chức hội thảo khoa học chuyên đề "Phương hướng và giải pháp hoàn thiện khung luật pháp, cơ chế, chính sách phát triển hệ sinh...


Tọa đàm khoa học chuyên đề “Sự phù hợp và những hạn chế của Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) áp dụng trong điều kiện Việt Nam”
Tọa đàm khoa học chuyên đề “Sự phù hợp và những hạn chế của Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) áp dụng trong điều kiện Việt Nam” (19/07/17)

Trong khuôn khổ các hoạt động triển khai công tác nghiên cứu của Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN năm 2017, ngày 19/7/2017, Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN đã tổ chức Tọa đàm chuyên đề về tính phù hợp và những tồn tại, hạn chế của chỉ số đổi mới sáng tạo GII trong điều kiện của Việt Nam, do T...
Thống kê truy cập

  • Số người online: 0
  • Tổng lượt truy cập: 1649159