Tin chiến lược chính sách 
Doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam cần xác định chỗ đứng trước CMCN 4.0
Doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam cần xác định chỗ đứng trước CMCN 4.0  (24/07/18)

Sự thành công của Việt Nam trong việc tiếp cận Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) nhất định phải dựa trên sự thống nhất trong tiếp cận, triển khai của mỗi ngành, mỗi lĩnh vực, mỗi địa phương, mỗi doanh nghiệp. Với ngành công thương liệu đã tận dụng được những cơ hội tốt nhất từ cuộc cách mạng này để đổi mới nền sản xuất tạo đà cho nền xuất thông minh trong tương lai?...


Bộ KH&CN: Nhiều kết quả nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2018
Bộ KH&CN: Nhiều kết quả nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2018 (19/07/18)

Tính đến giữa tháng 6/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) được giao 175 nhiệm vụ, trong đó, đã hoàn thành 37 nhiệm vụ, đang thực hiện 138 nhiệm vụ (đều trong hạn); Bộ trưởng Bộ KH&CN đã trả lời chất vấn tại Phiên họp thứ 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Bộ ký kết, triển khai các bản ghi nhớ hợp ...


Cuộc CMCN lần thứ 4 tác động ngày càng rõ nét tới KT-XH Việt Nam
Cuộc CMCN lần thứ 4 tác động ngày càng rõ nét tới KT-XH Việt Nam (18/07/18)

"Để nắm bắt cơ hội và vượt qua thách thức trong cuộc CMCN 4.0, Việt Nam đã, đang và sẽ kiên trì thực hiện quan điểm của Đảng về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để cùng với nguồn nhân lực chất lượng cao thực sự trở thành một trong ba đột phá chiến lược"....


Đổi mới để thích ứng cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0
Đổi mới để thích ứng cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 (17/07/18)

Để tận dụng triệt để những thành quả của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0), Việt Nam cần có khung pháp lý vững chắc, đầy đủ; cần thúc đẩy quá trình từ nhận thức đến chủ động nghiên cứu, ứng dụng những thành tựu mới nhất của cuộc CMCN 4.0, giúp các đơn ...


CMCN 4.0 đang diễn ra và không ai có thể đứng ngoài cuộc
CMCN 4.0 đang diễn ra và không ai có thể đứng ngoài cuộc (16/07/18)

Phần lớn doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam đang ở điểm xuất phát với Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0). Thế nhưng CMCN 4.0 vẫn đang diễn ra và không ai có thể đứng ngoài cuộc. Do vậy, Nhà nước cần phải xây dựng được những chính sách thực tiễn, trong đó nguồn nhân lực là hết sức quan trọng ...


Sự khác biệt giữa doanh nghiệp nhỏ và vừa và doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Sự khác biệt giữa doanh nghiệp nhỏ và vừa và doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (13/07/18)

Để thực hiện mục tiêu của chính phủ là tạo việc làm và thịnh vượng kinh tế thì việc thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (DNKH ĐMST) phải là một yếu tố chính của chiến lược và hoạch định chính sách của chính phủ...
Thống kê truy cập

  • Số người online: 0
  • Tổng lượt truy cập: 2636520