Tin chiến lược chính sách 
Tạo lập môi trường khởi nghiệp - Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam
Tạo lập môi trường khởi nghiệp - Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam  (07/09/17)

Trong bối cảnh toàn cẩu hóa ngày càng mạnh mẽ, các quốc gia đều ưu tiên đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ (KH&CN) vào đời sống và thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đối với Việt Nam, mặc dù đã có một số thành công bước đầu nhưng hoạt động khởi nghiệp còn gặp không ít khó khăn, phát triển còn chưa có tính hệ thống, việc trang bị kiến thức cần thiết cho người khởi nghiệp thông qu...


Cách mạng Công nghiệp 4.0 với sự phát triển nhân lực khoa học xã hội và nhân văn quân sự Việt Nam
Cách mạng Công nghiệp 4.0 với sự phát triển nhân lực khoa học xã hội và nhân văn quân sự Việt Nam (05/09/17)

Cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư (Cách mạng Công nghiệp 4.0) được hình thành trên nền tảng công nghệ số và sự tích hợp các công nghệ thông minh để tối ưu hóa quy trình, phương thức sản xuất. Tác động của Cách mạng Công nghiệp 4.0 sẽ ảnh hưởng đến mọi luật lệ, mọi nền kinh tế, mọi ngành công ngh...


Sinh hoạt học thuật: Gắn kết giữa nghiên cứu khoa học và đào tạo trong bối cảnh hiện nay
Sinh hoạt học thuật: Gắn kết giữa nghiên cứu khoa học và đào tạo trong bối cảnh hiện nay (01/09/17)

Sáng ngày 1/9/2017, Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN đã tổ chức buổi sinh hoạt học thuật với chủ đề "Gắn kết giữa nghiên cứu và đào tạo trong bối cảnh hiện nay"....


Tọa đàm khoa học về các giải pháp chính sách tài chính, tín dụng thúc đẩy  doanh nghiệp đầu tư cho KH&CN
Tọa đàm khoa học về các giải pháp chính sách tài chính, tín dụng thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư cho KH&CN (29/08/17)

Trong khuôn khổ các nghiên cứu về giải pháp tài chính cho KH&CN, ngày 29/8/2017, Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN đã tổ chức buổi tọa đàm khoa học trao đổi về các giải pháp tài chính, tín dụng thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư cho KH&CN....


Dự báo những tác động của Cách mạng Công nghiệp 4.0 tới doanh nghiệp Việt Nam
Dự báo những tác động của Cách mạng Công nghiệp 4.0 tới doanh nghiệp Việt Nam (25/08/17)

Nhân loại đang bước vào cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0. Bản chất của cuộc cách mạng này dựa trên nền tảng công nghệ số và tích hợp tất cả các công nghệ thông minh để tối ưu hóa quy trình, phương thức sản xuất; nhấn mạnh những công nghệ đang và sẽ có tác động lớn nhất là công nghệ in 3D, công nghệ si...


Hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển khoa học - công nghệ
Hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển khoa học - công nghệ (24/08/17)

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi bất cứ quốc gia nào cũng phải phát triển khoa học và công nghệ (KHCN) để đón đầu và tận dụng cơ hội từ xu hướng phát triển mới. Tuy nhiên, thực trạng phát triển KHCN ở nưởc ta còn chưa tương xứng, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của sự nghiệp đổi...Các tin khácThống kê truy cập

  • Số người online: 0
  • Tổng lượt truy cập: 1649158