Tin chiến lược chính sách 
Techfest 2018: Kết nối quốc tế theo chiều sâu
Techfest 2018: Kết nối quốc tế theo chiều sâu  (24/11/18)

Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia 2018 (TECHFEST 2018) sẽ không chỉ dừng lại là một sự kiện để "startup vụt sáng" và cũng sẽ không chỉ tập trung vào kết nối cộng đồng khởi nghiệp trong nước....


Ứng dụng công nghệ trong Cách mạng 4.0 tại TP Hồ Chí Minh: Tạo cơ chế gắn kết “bốn nhà”
Ứng dụng công nghệ trong Cách mạng 4.0 tại TP Hồ Chí Minh: Tạo cơ chế gắn kết “bốn nhà” (23/11/18)

TP Hồ Chí Minh đang huy động mọi nguồn lực để theo kịp "đoàn tàu" của Cách mạng công nghiệp 4.0, trong đó nguồn lực về khoa học công nghệ đặc biệt được chú trọng. Thành phố sẵn sàng hỗ trợ cơ chế, chính sách cũng như làm cầu nối để doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà đầu tư tài chính "bắt tay" nhau....


Thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ: Giải bài toán “trốn tìm”
Thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ: Giải bài toán “trốn tìm” (21/11/18)

Trong khi có hàng loạt kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ được cất vào tủ, thì các doanh nghiệp đang đau đáu đi tìm những công trình nghiên cứu có thể biến thành sản phẩm mang lại giá trị cho cộng đồng. Cuộc trốn tìm này đã tồn tại nhiều năm nay....


Công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội
Công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội (15/11/18)

Khi làn sóng cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tác động mạnh mẽ tới nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, vai trò của công nghệ và đổi mới sáng tạo (ĐMST) ngày càng quan trọng trong việc thúc đẩy năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế....


Hà Nội: Tháo gỡ khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2018
Hà Nội: Tháo gỡ khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2018 (14/11/18)

Theo quy định của Luật KH&CN, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn của Trung ương và Quy định về quản lý các nhiệm vụ KH&CN của Thành phố, việc tổ chức xác định nhiệm vụ và tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ được tiến hành qua nhiều khâu, nhiều bước....


Phát triển thị trường khoa học và công nghệ Thủ đô: Cần thêm "lực đẩy"
Phát triển thị trường khoa học và công nghệ Thủ đô: Cần thêm "lực đẩy" (13/11/18)

Phát triển thị trường khoa học và công nghệ gắn với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng, góp phần phát triển bền vững Thủ đô....


Bắt đầu
2


Thống kê truy cập

  • Số người online: 0
  • Tổng lượt truy cập: 2781674