Tin hoạt động 
Bổ nhiệm Tổng biên tập Tạp chí Chính sách và Quản lý KH&CN
Bổ nhiệm Tổng biên tập Tạp chí Chính sách và Quản lý KH&CN  (22/04/13)

Ngày 16/4/2013, Bộ trưởng Bộ KH&CN đã ký quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Tạ Doãn Trịnh, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN giữ chức vụ Tổng biên tập Tạp chí Chính sách và Quản lý KH&CN...


Thông báo điều chuyển và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo
Thông báo điều chuyển và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo (16/04/13)

Ngày 15/4/2013, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN đã ký Quyết định số 26/QĐ-CLCS về việc Điều chuyển và bổ nhiệm có thời hạn ông Hoàng Văn Tuyên, Chánh Văn phòng Viện giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Chính sách nhân lực và hệ thống tổ chức KH&CN....


Hội nghị góp ý Đề án “Kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN”
Hội nghị góp ý Đề án “Kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN” (12/04/13)

Trong hai ngày 29/3/2013 và ngày 12/4/2013, Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN đã tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức nhằm góp ý và thông qua nội dung bản Đề án "Kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN" dưới sự chủ trì của TS. Tạ Doãn Trịnh, Viện trưởn...


Hội nghị cán bộ, viên chức Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ
Hội nghị cán bộ, viên chức Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ (12/04/13)

Trong hai ngày 29/3/2013 và ngày 12/4/2013, Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN đã tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức nhằm góp ý và thông qua nội dung bản Đề án " Kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN " dưới sự chủ trì của TS. Tạ Doãn Trịnh, Viện trư...


Hội nghị góp ý Đề án “Kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN”
Hội nghị góp ý Đề án “Kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN” (02/04/13)

Ngày 29/3/2013, Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN đã tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức nhằm góp ý cho nội dung bản Đề án "Kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN" dưới sự chủ trì của TS. Tạ Doãn Trịnh, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN...


Tuyển dụng cán bộ nghiên cứu năm 2013
Tuyển dụng cán bộ nghiên cứu năm 2013 (26/03/13)

THÔNG BÁO Tuyển dụng cán bộ nghiên cứu năm 2013...Các tin khácThống kê truy cập

  • Số người online: 0
  • Tổng lượt truy cập: 1973537