Tin tức 


 » Tin tứcPhát huy tiềm lực KH&CN phải gắn kết giữa cung và cầu
Phát huy tiềm lực KH&CN phải gắn kết giữa cung và cầu  (15/08/10)

0120 Tên bài báo: Phát huy tiềm lực KH&CN phải gắn kết giữa cung và cầu Nguồn trích: Tạp chí Hoạt động KH&CN năm 2007 Tác giả: Phạm Minh Tân...


Chiến lược phát triển KH&CN của Đông Á
Chiến lược phát triển KH&CN của Đông Á (15/08/10)

0121 Tên bài báo: Chiến lược phát triển KH&CN của Đông Á Nguồn trích: Tạp chí Kinh tế Châu á - Thái Bình Dương, số 31 Tác giả: Phạm Thị Thanh Bình...


Chính sách tạo lập và phát triển thị trường KH&CN ở một số quốc gia
Chính sách tạo lập và phát triển thị trường KH&CN ở một số quốc gia (15/08/10)

0122 Tên bài báo: Chính sách tạo lập và phát triển thị trường KH&CN ở một số quốc gia Nguồn trích: Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc á, số 1, 2008 Tác giả: Phạm Văn Dũng...


Khoa học và công nghệ Việt Nam hướng tới Hội nhập
Khoa học và công nghệ Việt Nam hướng tới Hội nhập (15/08/10)

0123 Tên bài báo: Khoa học và công nghệ Việt Nam hướng tới Hội nhập Nguồn trích: Tạp chí Xã hội học số 2, 2007 Tác giả: Mai Hà...


Đổi mới và hoàn thiện chính sách tài chính nhằm đẩy mạnh thị trường KH&CN Việt Nam
Đổi mới và hoàn thiện chính sách tài chính nhằm đẩy mạnh thị trường KH&CN Việt Nam (15/08/10)

0125 Tên bài báo: Đổi mới và hoàn thiện chính sách tài chính nhằm đẩy mạnh thị trường KH&CN Việt Nam Nguồn trích: Tạp chí Hoạt động Khoa học Tác giả: Phạm Thị Khanh...


Phát triển lực lượng KH&CN trực tiếp sản xuất: Bước đột phá trong nhận thức về chính sách KH&CN quốc gia
Phát triển lực lượng KH&CN trực tiếp sản xuất: Bước đột phá trong nhận thức về chính sách KH&CN quốc gia (15/08/10)

0126 Tên bài báo: Phát triển lực lượng KH&CN trực tiếp sản xuất: Bước đột phá trong nhận thức về chính sách KH&CN quốc gia Nguồn trích: Tạp chí Hoạt động Khoa học số 12,2006 Tác giả: Nguyễn Văn Phú...
Thống kê truy cập

  • Số người online: 0
  • Tổng lượt truy cập: 2309206