Tin tức 


 » Tin tứcChính sách đổi mới - Một số vấn đề cơ bản
Chính sách đổi mới - Một số vấn đề cơ bản  (20/05/08)

Chính sách đổi mới được chuyển ngữ từ nguyên bản tiếng Anh "innovation policy" là một thuật ngữ ngày nay hay được sử dụng trong các tài liệu nghiên cứu và hoạch định chính sách công. Bài viết này nêu lên một số vấn đề cơ bản của chính sách đổi mới: Quá trình hoạch định và điều phối chính sách đổi mới; môi trường có lợi cho đổi mới; truyền bá tri thức và công nghệ trong nền kinh tế; phát triển nguồ...


Khoa học và Công nghệ Việt Nam với những thách thức khi hội nhập
Khoa học và Công nghệ Việt Nam với những thách thức khi hội nhập (20/05/08)

Khoa học và công nghệ (KH&CN) Việt Namlà một bộ phận cấu thành của hệ thống kinh tế - xã hội Việt Nam, đồng thời vận động và phát triển trong sự tác động mạnh mẽ của những xu thế lớn trên thế giới và khu vực, đặc biệt là trong bối cảnh của hội nhập và toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới - nền kinh tế ...


Vai trò của Tổ chức tư vấn,môi giới CGCN đối với doanh nghiệp
Vai trò của Tổ chức tư vấn,môi giới CGCN đối với doanh nghiệp (20/05/08)

Tham gia vào hoạt động chuyển giao công nghệ (CGCN), doanh nghiệp thường gặp nhiều khó khăn và những khó khăn ấy không phải lúc nào doanh nghiệp cũng có thể tự giải quyết được. Đó chính là lý do cần có sự hỗ trợ từ bên ngoài thông qua các tổ chức tư vấn, môi giới CGCN....


Tình hình thực hiện các giải pháp phát triển KH&CN đề ra trong chiến lược phát
Tình hình thực hiện các giải pháp phát triển KH&CN đề ra trong chiến lược phát (20/05/08)

Sau gần 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) Việt Nam đến năm 2010 (được ban hành tại Quyết định số 272/2003/QĐ-TTg ngày 31.12.2003 của Thủ tướng Chính phủ), các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương đã tích cực...


Thử tìm nguyên nhân và giải pháp chấn hưng nền giáo dục Việt Nam
Thử tìm nguyên nhân và giải pháp chấn hưng nền giáo dục Việt Nam (20/05/08)

Bài viết phân tích những nguyên nhân gây nên sự yếu kém trong đào tạo nguồn nhân lực ở Việt Nam, từ đó rút ra một số vấn đề nhằm đóng góp thêm ý kiến vào chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) của nước nhà....


Đầu tư mạo hiểm
Đầu tư mạo hiểm (20/05/08)

Đầu tư mạo hiểm (Venture Investment - VI), vốn mạo hiểm (Venture Capital - VC) và Quỹ đầu tư mạo hiểm (Venture Capital Fund - VCF) được nghiên cứu lần đầu tiên tại Việt Nam từ năm 1991. Từ năm 1991 đến năm 1993, một nhóm nghiên cứu gồm Vũ Cao Đàm, Nguyễn Thanh Hà và Dennis Ray (Mỹ), đã thực hiện một...
Thống kê truy cập

  • Số người online: 0
  • Tổng lượt truy cập: 1490548