Thứ sáu, 21/12/18

Tọa đàm khoa học: Tăng cường ứng dụng KH&CN vào sản xuất và đời sống


Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến sự phát triển của KH&CN, coi đây là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển kinh tế xã hội.  Mặc dù vậy, KH&CN nước ta vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế cần khắc phục nhằm tăng cường ứng dụng KH&CN vào sản xuất và đời sống. Để làm rõ hơn vấn đề này, ngày 27 tháng 12 năm 2018, Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề “tăng cường ứng dụng KH&CN vào đời sống và sản xuất”.
 

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đều nhất trí cho rằng mặc dù trong những năm gần đây khoa học và công nghệ (KH&CN) Việt Nam đã có nhiều tiến bộ, nhưng đến nay vẫn còn bộc lộ những hạn chế cần khắc phục, đặc biệt là việc ứng dụng KH&CN vào đời sống, sản xuất. Việc áp dụng tiến bộ KH&CN vào nông nghiệp, nông thôn còn chậm, thiếu các giải pháp đồng bộ nhằm tạo động lực đối với việc chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tế sản xuất. Nhiều đề tài sau khi nghiệm thu không triển khai được vào sản xuất do chất lượng kém và không xuất phát từ yêu cầu thực tiễn.

Các đại biểu cũng đã chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế này như: đầu tư cho KH&CN chưa tương xứng, cơ chế chính sách còn nhiều bất cập, các đề tài nghiên cứu chưa thực sự bám sát vào nhu cầu thực tế của đời sống cũng như chưa có các cán bộ nguyên môn sâu trong từng lĩnh vực…

Một số biện pháp nhằm tăng cường ứng dụng KH&CN vào sản xuất và đời sống cũng đã được các đại biểu đưa ra như: Nhà nước cần có những chính sách cụ thể hơn tạo điều kiện cho sự kết nối giữa doanh nghiệp, trường đại học và viện nghiên cứu, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà khoa học triển khai thực hiện nhiệm vụ của mình, các đơn vị chủ trì nhiệm vụ KH&CN cần lựa chọn kỹ các đề tài sát thực tế, có tính khả thi cao; kiên quyết dừng đầu tư kinh phí cho các dự án nghiên cứu không có tính khả thi, hiệu quả thấp…

Số lượt đọc193