Thứ ba, 18/12/18

Tọa đàm khoa học: Vị trí của think-tank Việt Nam trong giai đoạn hiện nay


Ngày 18 tháng 12 năm 2018, Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN đã tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Vị trí của think-tank Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”.
 

Tại Việt Nam hiện nay, nhu cầu về tổ chức hoạt động theo kiểu think – tank đang ngày càng cấp thiết. Việt Nam cần xây dựng các think tank hiện đại và có đủ điều kiện để hình thành nên các think tank theo kiểu hiện đại. Hơn nữa, Việt Nam đã đạt tới ngưỡng phát triển có thu nhập ở mức trung bình và các bài toán phát triển đã có thể có nhiều lựa chọn khác nhau và không thể giải quyết một cách đơn lẻ và thiếu các think tank chuyên nghiệp. Một số mô hình tổ chức có thể coi là think – tank của Việt Nam gồm các viện nghiên cứu nhà nước và các tổ chức KH&CN ngoài công lập.

Việt Nam đang hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều thời cơ và thách thức, có sự đan xen giữa cái cũ và cái mới, thuận lợi và khó khăn, hợp tác và cạnh tranh, yếu tố truyền thống và hiện đại… Trong bối cảnh đó, việc hoạch định chiến lược, chính sách phát triển của quốc gia, cũng như từng ngành có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Do đó, không thể phủ nhận vai trò ngày càng thiết yếu của các tổ chức think tank.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng thảo luận về những phương thức nhằm nâng cao vai trò của các tổ chức think – tank như: (1) Xây dựng môi trường tự do cho nghiên cứu khoa học xã hội nhằm tạo cơ sở pháp lý cho các nhà khoa học, (2) Xây dựng cơ chế giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học là các nghiên cứu nhằm cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định chiến lược, cơ chế, chính sách quản lý vĩ mô của ngành, (3) Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, các cơ chế, chính sách về tổ chức và hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức tư vấn chính sách, tổ chức KH&CN ngoài công lập.
 

Số lượt đọc255