Thứ tư, 26/12/18

Tọa đàm khoa học: Chiến lược phát triển trí tuệ nhân tạo của Việt Nam


Trí tuệ nhân tạo hiện đang phát triển với tốc độ “hàm mũ”, có nhiều đóng góp quan trọng vào sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đời sống con người. Trước xu thế đó, ngày 26/12/2018, Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN đã tổ chức tọa đàm khoa học “Chiến lược phát triển trí tuệ nhân tạo của Việt Nam” đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ trong Viện.
 

Trí tuệ nhân tạo là một công nghệ “lõi” và công nghệ “nguồn” dẫn dắt năng suất quốc gia, có tác động mạnh, mang tính cách mạng và đột phá đến sự phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và mọi mặt đời sống của con người; tạo ra giá trị gia tăng trong các sản phẩm dựa trên hàm lượng trí tuệ trong mọi hoạt động. Trong xu thế phát triển toàn cầu, việc xây dựng và thực hiện thành công Chiến lược Trí tuệ nhân tạo quốc gia, trong đó công nghệ và sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo là trung tâm, hạ tầng dữ liệu và tính toán là nền tảng, trí tuệ nhân tạo lõi mang tính động lực, sẽ góp phần quan trọng cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong thời gian tới.

Các đại biểu cho rằng thị trường trí tuệ nhân tạo Việt Nam hiện còn rất nhỏ và độ cam kết của các doanh nghiệp Việt Nam đóng góp vào thị trường trí tuệ nhân tạo chưa rõ ràng. Song đây cũng là cơ hội mở ra cho các chủ thể có ý tưởng đi sâu vào lĩnh vực này. Việt Nam có hạn chế là thị trường trí tuệ nhân tạo hiện tại quá nhỏ bé. Tìm ra các biện pháp để khắc phục hạn chế và khai thác tốt lợi thế để tăng trưởng nhanh thị trường nội địa, xuất khẩu sản phẩm trí tuệ nhân tạo Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Số lượt đọc254