Thứ sáu, 21/12/18

Tọa đàm khoa học: Vai trò của chỉ số GII trong phát triển khoa học và công nghệ ở Việt Nam


Chỉ số Đổi mới Sáng tạo Toàn cầu (GII) của Việt Nam những năm gần đây liên tục tăng cao, dẫn đầu nhóm quốc gia có thu nhập trung bình thấp. Vậy Vai trò của chỉ số GII trong phát triển KH&CN ở Việt Nam như thế nào? Ngày 21/12/2018, Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ đã tổ chức buổi tọa đàm khoa học với chủ đề này nhằm thảo luận về chỉ số GII nói chung và vai trò của GII trong phát triển KH&CN ở nước ta.
 

Theo Báo cáo Chỉ số Hiệu quả Đổi mới sáng tạo năm 2018, Việt Nam đã đạt kết quả trong việc tiếp cận với kiến thức khoa học, công nghệ của thế giới và hòa nhập vào các chuỗi giá trị toàn cầu, tạo điều kiện cho việc trao đổi tri thức hiệu quả. Một số tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam đã rất quan tâm đầu tư cho khoa học - công nghệ (KHCN), đổi mới, sáng tạo; và đã đạt được kết quả tương xứng. Điều này khẳng định tăng trưởng cao và tăng trưởng bao trùm vừa qua có đóng góp rất quan trọng của nhân tố khoa học công nghệ và cố gắng lớn lao của mỗi người Việt Nam chúng ta.
GII là chỉ số tổng thể nói lên khả năng đổi mới sáng tạo của một quốc gia, trong đó đối với Việt Nam thì nó thể hiện môi trường đóng góp của ngành khoa học công nghệ nói chung. Ở đây, đóng góp của khoa học công nghệ không đứng một mình mà nó song hành với tất cả các ngành/lĩnh vực khác. Các hoạt động theo cơ chế chính sách, các hoạt động của Bộ KH&CN hiện nay vẫn đang song hành với các Bộ/ngành cũng như cùng với các ngành lĩnh vực khác trong việc đóng góp và phát triển kinh tế xã hội. Hoạt động của ngành khoa học công nghệ không chỉ nằm riêng ở Bộ KH&CN mà nó cũng được triển khai ở các bộ/ngành, địa phương khác.

 

Số lượt đọc228