Thứ tư, 24/10/18

Hội nghị công chức, viên chức để lấy ý kiến quy hoạch chức danh lãnh đạo Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo giai đoạn 2016-2021 và giai đoạn 2021-2026


Ngày 24 tháng 10 năm 2018 tại Trụ sở 38 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (Học viện) tổ chức Hội nghị công chức, viên chức để lấy ý kiến quy hoạch chức danh lãnh đạo Học viện giai đoạn 2016-2021 và giai đoạn 2021-2026.

Thực hiện Công văn số 1568/BKHCN-TCCB ngày 28 tháng 5 năm 2018 và Công văn số 2801/BKHCN-TCCB ngày 07 tháng 9 năm 2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn  rà soát, bổ sung năm 2018 đối với quy hoạch giai đoạn 2016 – 2021 và xây dựng quy hoạch giai đoạn 2021 – 2026, Học viện đã chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo giai đoạn 2016 – 2021 và giai đoạn 2021 – 2026 của các đơn vị. Căn cứ vào những kết quả quy hoạch cấp dưới làm cơ sở, Đảng ủy và tập thể Lãnh đạo Học viện đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức để lấy ý kiến giới thiệu quy hoạch chức danh lãnh đạo Học viện.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Minh – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, đồng chí Nguyễn Ngọc Song – Phó Giám đốc Học viện, đồng chí Phạm Thị Vân Anh – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện và toàn thể công chức, viên chức của Học viện. 

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, bà Phạm Thị Vân Anh đã quán triệt một số nguyên tắc chung về công tác quy hoạch cán bộ. Theo Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 30/11/2004 của Bộ Chính trị khóa IX, công tác quy hoạch phải đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng quy trình; Cán bộ quy hoạch phải đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định, có triển vọng phát triển; Quy hoạch cán bộ là công tác thường xuyên và phải đảm bảo nguyên tắc quy hoạch “động” và “mở”; Đảm bảo số lượng và cơ cấu khi xây dựng và bổ sung quy hoạch; Không thực hiện quy hoạch chức danh đương nhiệm với cán bộ lãnh đạo, chỉ quy hoạch và chức danh cao hơn. Bà Vân Anh cũng đưa ra những điều kiện, tiêu chuẩn lựa chọn cán bộ đưa vào quy hoạch đối với chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Học viện. Theo đó, những cán bộ đưa vào quy hoạch phải đảm bảo tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực thực tiễn, trình độ đào tạo và tiêu chuẩn về tuổi và cơ cấu.

Đồng chí Phạm Thị Vân Anh quán triệt nguyên tắc chung về công tác quy hoạch cán bộ

Thay mặt Đảng ủy Học viện và Ban Lãnh đạo Học viện, đồng chí Nguyễn Ngọc Song khẳng định việc quy hoạch cán bộ lãnh đạo xuất phát từ quan điểm cơ bản của Đảng về công tác cán bộ, thông qua việc làm và mức độ hoàn thành công việc để phát hiện cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực đưa vào quy hoạch, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo cho Học viện. Để lựa chọn được những cán bộ có đủ năng lực, trí tuệ, phẩm chất đạo đức quy hoạch vào các vị trí này, các cán bộ của Học viện cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cân nhắc khi bỏ phiếu để lựa chọn những cán bộ xứng đáng đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ đề ra của Học viện trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Song phát biểu tại Hội nghị

Ngay sau khi nghe hướng dẫn cụ thể về cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện quy hoạch đối với chức danh quy hoạch; các cán bộ tham dự Hội nghị đã tiến hành bầu chọn, bỏ phiếu giới thiệu nguồn nhân sự quy hoạch chức danh lãnh đạo Học viện giai đoạn 2016 – 2021 và giai đoạn 2021 - 2026./.

Số lượt đọc339