Thứ năm, 11/10/18

Lễ bảo vệ luận văn thạc sỹ chuyên ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ khóa 22


Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên sau hai năm học tập, ngày 11/10/2018, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo phối hợp cùng Học viện Khoa học xã hội đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ cho 06 học viên khóa 22 Cao học chuyên ngành Quản lý KH&CN.

Đây là kết quả đầu tiên của quá trình phối hợp đào tạo trình độ thạc sĩ giữa Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) và Học viện Khoa học xã hội (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) về chuyên ngành Quản lý khoa học và công nghệ, mã số 8 34 04 12.

Các luận văn thạc sĩ được bảo vệ trong đợt này đã nghiên cứu và chỉ ra những vấn đề còn vướng mắc trong thực tế của các chính sách khoa học và công nghệ, đồng thời đề ra các giải pháp thúc đẩy hoạt động KHCN&ĐMST tại các cơ quan quản lý nhà nước cũng như các doanh nghiệp tại địa phương.

Sau khi nghe các học viên trình bày kết quả nghiên cứu, Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp thạc sĩ ngành quản lý khoa học và công nghệ (Hội đồng) đã đưa ra nhiều ý kiến nhận xét, góp ý cả về hình thức và nội dung. Nhiều luận văn có tính thực tiễn cao, có thể phần nào áp dụng vào giải quyết các vấn đề còn tồn tại ở cơ quan/địa phương nơi học viên đang công tác. Tuy nhiên, bên canh đó, Hội đồng cũng chỉ ra những hạn chế cần bổ sung, hoàn thiện trong luận văn. Kết quả đánh giá chung, các luận văn đều được trình bày khoa học, có tính sáng tạo, có ý nghĩa cả về mặt lý luận và ứng dụng thực tiễn. Các học viên đã có nhiều cố gắng trong việc hoàn thành Luận văn, vận dụng sâu sắc các kiến thức đã học vào việc phân tích và đề xuất các giải pháp cho các vấn đề đã đặt ra của đề tài.

Luận văn tốt nghiệp được xem là công trình tổng kết những nỗ lực học tập và nghiên cứu, đồng thời là kết quả của quá trình phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn của mỗi học viên. Hi vọng rằng, với những kiến thức đã thu được trong 2 năm học, các học viên có thể áp dụng các kiến thức nghiên cứu vào thực tiễn để phục vụ tốt hơn cho công tác  của chính mình, cũng như đóng góp vào sự nghiệp phát triển KH&CN của đất nước.

Danh mục luận văn thạc sỹ chuyên ngành Quản lý KH&CN khóa 22

TT

Họ tên học viên

Tên đề tài

Giáo viên hướng dẫn

1

Lê Thị Ngọc

Thúc đẩy hoạt động đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

TS. Nguyễn Đình Bình

2

Nguyễn Xuân Hải

Giải pháp thúc đẩy đổi mới công nghệ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp ngành điện tử - Trường hợp Công ty TNHH Công nghệ Sao Vega

TS. Đặng Duy Thịnh

3

Đỗ Thị Gấm

Giải pháp thúc đẩy ứng dụng thành tựu KH&CN vào sản xuất nông nghiệp ở Ninh Bình

TS. Hoàng Xuân Long

4

Trịnh Thu Hoài

Giải pháp hoàn thiện chính sách quản lý nhà nước về KH&CN cấp huyện qua thực tế tỉnh Ninh Bình

TS. Đặng Duy Thịnh

5

Nguyễn Thị Dung

Giải pháp gắn đào tạo với sử dụng nguồn nhân lực KH&CN của tỉnh Ninh Bình tới năm 2025

TS. Nguyễn Thị Thu

6

Nguyễn Thị Lan Phương

Giải pháp thúc đẩy ứng dụng kết quả nghiên cứu KH&CN vào sản xuất và đời sống: Nghiên cứu trường hợp tỉnh Lai Châu

TS. Nguyễn Quang Tuấn

Một số hình ảnh tại buổi Lễ bảo vệ luận văn:
Số lượt đọc343