Thứ tư, 14/03/18

Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN tham dự phiên họp trù bị đặc biệt và cuộc họp lần thứ 5 Ban tư vấn COST (BAC)


Trong khuôn khổ hoạt động của Uỷ ban Khoa học và Công nghệ ASEAN (COST) do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phiên họp trù bị đặc biệt và cuộc họp lần thứ 5 của Ban Tư vấn Ủy ban khoa học và công nghệ ASEAN (BAC-ASEAN) đã được tổ chức từ ngày 11 – 14/03/2018 tại Băng Cốc, Thái Lan.

Trong nhiệm kỳ 2018 – 2020, Việt Nam đóng vai trò Chủ tịch luân phiên của BAC-ASEAN. Bộ Khoa học và Công nghệ đã cử Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN đóng vai trò đầu mối trong việc triển khai các hoạt động của BAC-ASEAN cũng như đầu mối thư ký Tiểu ban phát triển cơ sở hạ tầng và nguồn lực KH&CN ASEAN - SCIRD.

Phiên họp có sự tham gia của các nước thành viên ASEAN bao gồm: Campuchia, Indonesia, Malaysia, Lào, Phi-lip-pin, Thái Lan và Việt Nam cùng Ban thư ký ASEAN. Đại diện Việt Nam là TS. Nguyễn Quang Tuấn – Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ đã đồng chủ trì cùng nước chủ nhà Thái Lan.

Sau 4 ngày làm việc tích cực, các đại biểu đã tập trung thảo luận và thống nhất các vấn đề liên quan tới triển khai Chương trình hành động Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo của ASEAN 2016 – 2025 (APASTI), mô hình hợp tác R&D trong chương trình hành động APASTI, cơ chế sử dụng Quỹ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của ASEAN (ASTIF)và phương thức kêu gọi cho các dự án do ASTIF tài trợ, thúc đẩy hợp tác với các đối tác đối thoại để tìm kiếm nguồn tài trợ từ các quỹ đa phương cho hoạt động của ASEAN COST.

Trong các phiên thảo luận này,với vai trò Chủ tịch luân phiên của BAC - ASEAN nhiệm kỳ 2018 -2020,Việt Nam đã tích cực tham gia thảo luận, trao đổi các nội dung liên quan tới APASTI và AIP  (Kế hoạch Thực hiện APATIS), trong đó tập trung đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển mạng lưới KH&CN ASEAN (ASTNET)./.

Một số hình ảnh tại phiên họp:

 
Số lượt đọc735