Thứ sáu, 23/02/18

Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo


Ngày 23 tháng 2 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 08/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

Học viện là cơ sở nghiên cứu khoa học công lập trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện chức năng nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sĩ; bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; hỗ trợ, thực hiện hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; tư vấn và cung cấp dịch vụ KH&CN.

Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, bên cạnh chức năng nghiên cứu và đào tạo, Học viện còn triển khai thực hiện các hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp như: Triển khai, hỗ trợ hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo và phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; Xây dựng, khai thác, quản lý các khu làm việc chung, các khu chế tác chung; Liên kết, hợp tác với các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu, các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo…

Cơ cấu tổ chức của Học viện sẽ bao gồm: Văn phòng; Ban Kế hoạch – Tài chính; Ban Quản lý khoa học và đào tạo; Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN; Viện Nghiên cứu Phát triển công nghệ tiên tiến; Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng quản lý KH&CN; Trung tâm dịch vụ KH&CN, Khoa Quốc tế và đào tạo sau đại học.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 10/4/2018./.

Số lượt đọc830