Thứ năm, 18/01/18

Thứ trưởng Trần Quốc Khánh làm việc về kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ


Ngày 18/01/2018, tại 38 Ngô Quyền, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Quốc Khánh đã làm việc với Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ về kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Viện.

Tại buổi làm việc, TS. Nguyễn Quang Tuấn – Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN đã trình bày báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Viện trong năm 2017 và phương hướng hoạt động trong năm 2018. Trong năm 2017, Viện đã tích cực đổi mới công tác xây dựng kế hoạch và quản lý nhiệm vụ KH&CN, bước đầu đã đạt được một số kết quả như: hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, 100% nhiệm vu hoàn thành đúng thời hạn, bám sát phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ, hoạt động hợp tác quốc tế có nhiều khởi sắc,... Bên cạnh đó, công tác thi đua khen thưởng cũng được chú trọng, thực hiện nghiêm túc, qua đó đã tạo động lực phát triển phong trào thi đua trong Viện, khuyến khích các cán bộ hăng say, gắn bó với công việc và đơn vị. Mặc dù vậy, Viện vẫn còn gặp một số khó khăn do cơ cấu đội ngũ cán bộ chưa phù hợp đối với một đơn vị nghiên cứu và đào tạo, số lượng giảng viên cơ hữu tham gia công tác đào tạo sau đại học của Viện còn thiếu, việc gắn kết giữa nghiên cứu và đào tạo còn hạn chế. Về phương hướng nhiệm vụ trong năm 2018, Viện sẽ tập trung rà soát, đánh giá việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và của Viện, đề xuất chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức phù hợp với định hướng phát triển, yêu cầu của Bộ và thực tế nguồn lực của Viện; Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đổi mới trong quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng kết quả nghiên cứu của các nhiệm vụ KH&CN; Hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan thường trực triển khai Chiến lược, đơn vị đầu mối theo dõi tình hình cải thiện Chỉ số Đổi mới sáng tạo và Năng lực cạnh tranh; Nâng cao năng lực, ý thức trách nhiệm và tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, chú trọng bồi dưỡng các cán bộ trẻ đảm bảo nhanh chóng đáp ứng được yêu cầu công tác; Tăng cường đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế,….

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh đã ghi nhận những kết quả đã đạt được của Viện trong năm 2017. Viện đã triển khai các nhiệm vụ KH&CN đúng kế hoạch, bám sát với yêu cầu đặt ra và đặc biệt Viện đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đột xuất theo phân công của lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ. Mặc dù trong điều kiện kinh phí năm 2017 rất hạn chế, nhưng Viện vẫn liên tục đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế và mang lại hiệu quả cao. Trong năm 2018, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh đề nghị Viện tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch nghiên cứu trung hạn từ nay tới năm 2020 cũng như sẵn sàng chuẩn bị lực lượng để có thể phối hợp với các đơn vị khác trong việc thực hiện các nhiệm vụ đột xuất của Bộ.

Cũng trong khuôn khổ buổi làm việc, thay mặt Lãnh đạo Bộ KH&CN, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Tạ Doãn Trịnh, Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN vì những đóng góp to lớn của Đồng chí trong quá trình công tác cho sự nghiệp phát triển KH&CN. Đây không những là niềm tự hào, vinh dự của riêng đồng chí Tạ Doãn Trịnh mà còn là của cả tập thể Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN./.
Một vài hình ảnh tại buổi làm việc

Số lượt đọc905