Thứ năm, 11/01/18

Hội thảo khoa học “Nghiên cứu hệ thống đổi mới quốc gia của Việt Nam”


Ngày 11/01/2018, Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ đã tổ chức buổi hội thảo về “Nghiên cứu hệ thống đổi mới quốc gia  của Việt Nam” thuộc khuôn khổ Chương trình thúc đẩy chính sách đổi mới toàn cầu (Chương trình GIPA) do Quỹ Newton Fund, Vương quốc Anh tài trợ

Hội thảo có sự tham gia của  đông đảo đại diện các viện nghiên cứu, trường đại học, đại diện các đơn vị đối tác của Chương trình GIPA và các cán bộ nghiên cứu của Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN. Hôi thảo nhằm chia sẻ và đóng góp ý kiến hoàn thiện kết quả nghiên cứu về hệ thống đổi mới quốc gia của Việt Nam, cung cấp cơ sở xác định những nội dung đào tạo xây dựng Chương trình thúc đẩy chính sách đổi mới toàn cầu.

Các trao đổi tại Hội thảo cho thấy, hiện nay, Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức để duy trì tăng trưởng kinh tế và cải thiện năng lực cạnh tranh. Hiệu quả hoạt động của hệ thống đổi mới quốc gia và các chính sách đổi mới đóng một vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế và xã hội của Việt Nam. Vì vậy, năng lực xây dựng  chính sách đổi mới là yếu tố then chốt nhằm giải quyết những thách thức cấp bách nhất của Việt Nam trong những năm tới.

Hệ thống đổi mới quốc gia của Việt Nam đã có nhiều thay đổi mạnh mẽ về chính sách quản lý KH&CN từ năm 2004. Tuy nhiên, mức độ phối hợp và tương tác  giữa các Bộ ngành vẫn còn thấp và kết quả là ra đời những chính sách đổi mới mang tính tình thế mà không có được một cách tiếp cận tổng thể theo hệ thống. Một thách thức lớn đặt ra với Hệ thống đổi mới quốc gia của Việt Nam hiện nay là nhu cầu cấp bách của đất nước chuyển đổi từ các hoạt động kinh tế với chi phí thấp sang nền kinh tế định hướng đổi mới. Một số hạn chế của Hệ thống đổi mới của Việt Nam đã phần nào làm chậm lại quá trình chuyển đổi này. Đó là nhu cầu về đổi mới và R & D thấp trong khối doanh nghiệp, sự lan tỏa chậm của các sáng kiến, mức độ hợp tác và phối hợp không chặt chẽ, và việc thực thi chính sách không hiệu quả.

Phần trình bày kết quả nghiên cứu đã cung cấp cái nhìn tổng quan về hệ thống đổi mới quốc gia của Việt Nam, làm rõ về cấu trúc và hoạt động của hệ thống này trên các mối quan hệ về nguồn kinh phí, ảnh hưởng về thể chế và các ràng buộc về mặt quản lý giữa các bên liên quan. Nghiên cứu dựa trên các dữ liệu thống kê, những thông tin được công bố trong các báo cáo của Việt Nam và quốc tế. Báo cáo cũng đã phân tích các điểm mạnh, điểm yếu của hệ thống đổi mới quốc gia của Việt Nam tập trung vào các vấn đề về khung thể chế, tài trợ, vốn con người, tài sản trí tuệ, môi trường mở và kết nối hệ sinh thái.

Hội thảo đã nhận được sự quan tâm của đông đảo cán bộ tham gia, những ý kiến đóng góp sẽ giúp nhóm nghiên cứu hoàn thiện kết quả nghiên cứu làm cơ sở cho các đề xuất tiếp theo./.

Một số hình ảnh tại buổi hội thảoSố lượt đọc1736