Thứ hai, 25/12/17

Tọa đàm khoa học “Đẩy mạnh hoạt động KH&CN trong tổ chức giáo dục đại học công lập”


Ngày 25/12/2017, Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ (KH&CN) đã tổ chức buổi sinh hoạt học thuật với chủ đề “Đẩy mạnh hoạt động KH&CN trong tổ chức giáo dục đại học công lập”

Trong sự phát triển KH&CN tại mỗi quốc gia, các trường đại học giữ một vị trí quan trọng. Với vai trò là một tổ chức học thuật, trường đại học dựa trên thế mạnh về nguồn nhân lực KH&CN để “tạo ra tri thức mới” và sau đó phổ biến rộng rãi những tri thức này. Trường đại học cũng có thể hợp tác và tham gia với các doanh nghiệp hoặc các viện nghiên cứu để tiến hành các hoạt động nghiên cứu ngay tại các tổ chức này, qua đó tham gia vào quá trình thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực công nghệ. Bằng những hoạt động như vậy, trường đại học có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội tại mỗi quốc gia.

Hiện nay, hoạt động KH&CN trong các tổ chức này còn tương đối trầm lắng, chưa thực sự có những đóng góp đáng kể. Các giảng viên đại học mới chỉ tập trung phần lớn thời gian cho các hoạt động đào tạo, còn nghiên cứu khoa học lại chưa được quan tâm đúng mức. Vì vậy, thời gian tới, rất cần các trường đại học tăng cường gắn kết công tác đào tạo và nghiên cứu, các nhiệm vụ nghiên cứu cần gắn với kế hoạch đào tạo, tránh tình trạng nghiên cứu một đằng, đào tạo một nẻo, gây lãng phí nguồn lực. 

Các đại biểu tham gia tọa đàm đã cùng nhau thảo luận, trao đổi về những biện pháp chính sách nhằm thúc đẩy hoạt động KH&CN trong tổ chức giáo dục đại học. Một số ý kiến đã được nhấn mạnh như: phải có chính sách đảm bảo nguồn tài chính ổn định và hiệu quả cho hoạt động KH&CN, chính sách đảm bảo nguồn nhân lực KH&CN, chính sách phát triển cơ sở vật chất hạ tầng và xây dựng môi trường học thuật thúc đẩy hoạt động KH&CN, mở rộng hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học trong các trường đại học,…

Hoạt động nghiên cứu KH&CN cần gắn liền với giáo dục và đào tạo, tạo tiền đề để các tổ chức giáo dục đại học phát huy hơn nữa tính sáng tạo trong giảng dậy, nhằm đào tạo nguồn nhân lực KH&CN có trình độ cao./.

Số lượt đọc1645