Thứ sáu, 10/11/17

Sinh hoạt khoa học “Xu hướng, bản chất và đặc điểm của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4”


Ngày 10/11/2017, Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa học nhằm cung cấp cho các cán bộ trong Viện những thông tin cơ bản về Cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN) lần thứ 4 đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu.

Ngày nay, chúng ta đang ở trong giai đoạn đầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 dựa trên cuộc cách mạng số, đặc trưng bởi Internet ngày càng phổ biến và di động, bởi các cảm biến nhỏ và mạnh mẽ hơn với giá thành rẻ hơn, bởi trí tuệ nhân tạo và “học máy”. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư không chỉ là về các máy móc, hệ thống thông minh và được kết nối, mà còn có phạm vi rộng lớn hơn.

Các xu hướng lớn của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 được chia thành 3 nhóm chính. Nhóm thứ nhất, về vật lý, có thể kể tới bốn đại diện đặc trưng như xe tự lái, công nghệ in 3D, robot cao cấp và vật liệu mới. Nhóm thứ hai, kỹ thuật số với sự xuất hiện của Internet của vạn vật (Internet of things) kết nối mọi vật (sản phẩm, dịch vụ, địa điểm…) với con người thông qua các công nghệ kết nối và nền tảng khác nhau. Nhóm thứ ba là về sinh học với những tiến bộ đáng kinh ngạc trong di truyền.Trong những năm gần đây, chúng ta đã và đang thành công trong việc giảm chi phí và dễ dàng hơn trong việc giải trình bộ gen và mới đây là việc kích hoạt hay chỉnh sửa gen. 

Qua các trao đổi tại buổi sinh hoạt đã cho thấy, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra trên toàn cầu, tác động mạnh mẽ tới mọi mặt đời sống, kinh tế, xã hội, chính phủ, doanh nghiệp/kinh doanh, tổ chức, cá nhân, an ninh… Đối với kinh tế là những thay đổi về tăng trưởng, việc làm và bản chất công việc. Đối với chính phủ, đó là những tác động tới chỉ đạo và điều hành trong thời đại số, sự tương tác giữa chính quyền và người dân. Đối với doanh nghiệp/kinh doanh là kỳ vọng của người tiêu dùng, dữ liệu/thông tin sản phẩm, hợp tác đổi mới và các mô hình hoạt động mới, các dịch vụ và mô hình kinh doanh. Đối với xã hội là sự bất bình đẳng giữa các cộng đồng, và bất lợi cho tầng lớp trung lưu. Đối với cá nhân là quan hệ giữa người với người, vấn đề đạo đức, quản lý thông tin cá nhân../.

Số lượt đọc814