Thứ tư, 01/11/17

Sinh hoạt khoa học: “Đánh giá thực trạng ứng dụng, chuyển giao kết quả các nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước vào sản xuất, đời sống”


Chuyển giao kết quả nghiên cứu vào sản xuất và đời sống hiện đang là vấn đề được xã hội quan tâm, đặc biệt là đối với những kết quả nghiên cứu sử dụng ngân sách nhà nước. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa học nhằm trao đổi, đánh giá về những thành công cũng như hạn chế trong việc ứng dụng và chuyển giao kết quả nghiên cứu vào sản xuất và đời sống.

Trong những năm qua, việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu do Nhà nước tài trợ đã được quan tâm, chú ý. Tuy nhiên, kết quả thu được vẫn còn nhiều hạn chế và chưa đem lại hiệu quả như mong muốn và tương xứng với mức độ đầu tư. Vấn đề đặt ra là cần phải nâng cao chất lượng nghiên cứu đồng thời ban hành những cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích các doanh nghiệp ứng dụng các kết quả ngiên cứu.

Để giải quyết được vấn đề này, cần tìm hiểu những nguyên nhân dẫn tới những hạn chế trong việc ứng dụng kết quả nghiên cứu vào sản xuất và đời sống như: chưa xác định được nhu cầu của thị trường, chất lượng nghiên cứu của các nhiệm vụ sử dụng ngân sách nhà nước chưa đáp ứng được yêu cầu của thị trường, các nhà khoa học, nhà quản lý chưa thật sự quan tâm tới việc chuyển giao kết quả nghiên cứu vào đời sống, cơ chế hỗ trợ chuyển giao kết quả nghiên cứu còn nhiều bất cập, đặc biệt là cơ chế tài chính còn phức tạp…

Sau khi cùng nhau phân tích những nguyên dẫn dẫn tới thất bại trong việc ứng dụng kết quả nghiên cứu, các đại biểu tham dự buổi sinh hoạt khoa học đã cùng nhau xác định các nhóm giải pháp khả thi nhằm thúc đẩy chuyển giao kết quả nghiên cứu sử dụng ngân sách nhà nước và sản xuất và đời sống./.

Số lượt đọc809