Thứ tư, 15/11/17

Sinh hoạt khoa học “Nâng cao hiệu quả chuyển giao kết quả nghiên cứu từ các viện nghiên cứu, trường đại học cho doanh nghiệp”


Ngày 15/11/2017, Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề “Nâng cao hiệu quả chuyển giao kết quả nghiên cứu từ các viện nghiên cứu, trường đại học cho doanh nghiệp” với sự tham dự của đông đảo các cán bộ nghiên cứu trong Viện.

Hiện nay ở Việt Nam, nhiều trường đại học và viện nghiên cứu đã và đang triển khai các hoạt động nghiên cứu cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước thông qua nhiều kênh khác nhau. Tuy nhiên, nhiều kết quả nghiên cứu lại chưa được chuyển giao một cách hiệu quả và kịp thời cho các doanh nghiệp, do thiếu cơ chế gắn kết giữa “3 bên” viện nghiên cứu – trường đại học - doanh nghiệp. Các trường đại học chính là nơi chủ yếu tạo ra công nghệ và tài sản trí tuệ. Còn viện nghiên cứu khoa học là nguồn chính để tạo ra tri thức và các sáng chế có thể thương mại hóa. Tuy nhiên, vấn đề chuyển giao kết quả nghiên cứu vẫn còn gặp nhiều hạn chế. Các nhà khoa học không biết doanh nghiệp cần gì; trong khi đó, doanh nghiệp lại không biết các nhà khoa học có thể làm được gì. Thực trạng này khiến cho việc chuyển giao giữa trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp mang lại hiệu quả thấp.

Tại buổi sinh hoạt khoa học, các đại biểu đã thảo luận và đưa ra một số giải pháp nhằm thúc đẩy việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu từ các trường đại học, viện nghiên cứu vào doanh nghiệp như: ban hành những chính sách thúc đẩy gắn kết, hợp tác giữa 3 bên; thúc đẩy đổi mới hoạt động nghiên cứu và quản lý tài sản trí tuệ trong trường đại học, viện nghiên cứu;…

Liên kết giữa viện nghiên cứu – trường đại học – doanh nghiệp là xu hướng phổ biến trên thế giới. Việc nâng cao hiệu quả chuyển giao kết quả nghiên cứu từ viện trường tới doanh nghiệp là một trong những điểm then chốt góp phần tạo ra sự chuyển biến rõ rệt về năng suất, chất lượng và phát triển kinh tế - xã hội./.

Số lượt đọc1056