Thứ hai, 13/11/17

Nghiệm thu cấp cơ sở kết quả nghiên cứu của Đề tài “Phân tích, đánh giá hoạt động quản lý các nhiệm vụ KH&CN sau 30 năm đổi mới (1986-2016)”


Sáng ngày 13/11/2017, Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài khoa học cấp Bộ 2016-2017 “Phân tích, đánh giá hoạt động quản lý các nhiệm vụ KH&CN sau 30 năm đổi mới (1986 – 2016)” do TS. Hoàng Xuân Long làm chủ nhiệm đề tài.

Đề tài “Phân tích, đánh giá hoạt động quản lý các nhiệm vụ KH&CN sau 30 năm đổi mới (1986 – 2016)” được tiến hành trong vòng 12 tháng (từ tháng 12/2016 đến tháng 11/2017). Mục tiêu của đề tài là phân tích hệ thống quản lý các nhiệm vụ KH&CN trong 30 năm đổi mới (1986-2016) ở Việt Nam nhằm đánh giá những thành tựu và hạn chế để xác định vấn đề cần tập trung đổi mới trong thời gian tới đồng thời xác định định hướng đổi mới hoạt động quản lý các nhiệm vụ KH&CN và từ đó đề xuất phương án đổi mới hoạt động quản lý các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia.

Hội đồng nghiệm thu đề tài do TS. Nguyễn Quang Tuấn – Phó Viện trưởng làm Chủ tịch, đã đánh giá cao những kết quả Đề tài đã đạt được. Đề tài có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn, được thực hiện một cách nghiêm túc và công phu. Kết quả nghiên cứu của Đề tài góp phần giúp Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá hệ thống quản lý nhiệm vụ KH&CN trong 30 năm qua đồng thời tìm kiếm những giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác quản lý. Song bên cạnh những kết quả đạt được, Hội đồng cũng yêu cầu nhóm Đề tài hoàn thiện thêm phần cơ sở lý luận làm nền tảng cho việc phân tích, đánh giá hoạt động quản lý nhiệm vụ KH&CN.

Kết thúc buổi họp, TS. Hoàng Xuân Long – Chủ nhiệm Đề tài đã gửi lời cảm ơn và tiếp thu các ý kiến đóng góp của Hội đồng để hoàn thiện kết quả nghiên cứu./.

Số lượt đọc1070