Thứ hai, 06/11/17

Lễ bảo vệ luận văn thạc sỹ chuyên ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ


Lễ bảo vệ luận văn thạc sỹ chuyên ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ về chủ đề “Cơ chế quản lý tài chính của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập từ thực tiễn Viện Năng suất Việt Nam”

Ngày 06/11/2017, Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN đã phối hợp với Học viện Khoa học Xã hội tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ cho học viên cao học chuyên ngành Quản lý KH&CN tại trụ sở của Học viện Khoa học xã hội, 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Với đề tài “Cơ chế quản lý tài chính của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập từ thực tiễn Viện Năng suất Việt Nam”, học viên Nguyễn Hồng Nhung đã bảo vệ thành công kết quả học tập và nghiên cứu của mình trong suốt thời gian qua. Hội đồng chấm luận văn thạc sỹ là những nhà quản lý, nhà khoa học có chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực chính sách và quản lý KH&CN. Theo đánh giá của Hội đồng, Đề tài của học viên Nguyễn Hồng Nhung có tính thực tiễn và khả năng ứng dụng cao, có thể ứng dụng để góp phần tháo gỡ một số vướng mắc về cơ chế quản lý tài chính của Viện Năng suất Việt Nam nói riêng và các viện nghiên cứu công lập nói chung.

Bên cạnh đó, Hội đồng cũng góp ý những hạn chế mà Đề tài cần rút kinh nghiệm và chỉnh sửa trong luận văn.

Sau quá trình làm việc nghiêm túc và tập trung, Hội đồng đã nhất tríthông qua luận văn cao học của học viên Nguyễn Hồng Nhung trên cơ sở hoàn thiện theo ý kiến của Hội đồng./.

Số lượt đọc340