Thứ ba, 16/05/17

Đại hội Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ nhiệm kỳ 2017-2019


Được sự đồng ý của Đảng ủy Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN và Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ, sáng ngày 16/5/2017, tại trụ sở Viện, Chi đoàn Thanh niên Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN tổ chức Đại hội Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017 - 2019. Đại hội đã phân tích, đánh giá tình hình công tác Đoàn và phong trào thanh niên Viện nhiệm kỳ 2015-2017, đồng thời đề ra phương hướng và những nhiệm vụ trong giai đoạn 2017 - 2019.

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Đ/c Nguyễn Quang Tuấn – Bí thư đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN; Đ/c Nguyễn Quốc Thái - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Khoa học và Công nghệ; Đ/c Chu Thị Thu Hà, Chánh Văn Phòng Viện, Ủy viên Đảng ủy Viện, Đ/c Cao Thi Thu Anh, Chủ tịch Công đoàn Viện và toàn thể đoàn viên trong Chi đoàn.


Báo cáo tóm tắt tổng kết nhiệm kỳ 2014-2017 và phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ 2017-2019 của Chi đoàn Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN được trình bày tại Đại hội cho thấy: trong nhiệm kỳ 2014 - 2017, được sự quan tâm của Đảng uỷ, Lãnh đạo Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN và Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ và sự ủng hộ, tạo điều kiện, phối hợp công tác của Công đoàn cơ sở, công tác đoàn và phong trào thanh niên đạt được những kết quả đáng khích lệ trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; củng cố, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, tích cực triển khai các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao…

Về phương hướng công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017-2019, Chi đoàn xác định tập trung triển khai các nội dung: Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên, thanh niên; thường xuyên theo dõi nắm tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên; xây dựng, nâng cao chất lượng đoàn viên thanh niên, xây dựng tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh, tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng... Đại hội đã tin tường bầu ra Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ mới gồm 03 đồng chí: Đ/c Trần Xuân Bách – Cán bộ Văn phòng Viện; Đ/c Tạ Doãn Hải – Cán bộ Ban Chính sách đầu tư và Tài chính KH&CN; Đ/c Phạm Thu Hằng – Cán bộ Tạp chí Chính sách và Quản lý KH&CN.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Quốc Thái - Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ KH&CN nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm Chi đoàn cần tập trung trong nhiệm kỳ tới: Thường xuyên coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đổi mới và mở rộng các hình thức sinh hoạt, học tập, không ngừng bồi dưỡng, nâng cao trình độ nhận thức lý luận…Tăng cường vai trò của tổ chức Đoàn trong tuyên truyền, giáo dục đoàn viên thanh niên về quy chế văn hóa công sở và giữ vững đạo đức nghề nghiệp; chủ động đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học; tham gia tích cực vào các hoạt động chuyên môn; tăng cường sự phối hợp với các Chi Đoàn cơ sở trực thuộc Bộ.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Quang Tuấn - Bí thư đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2017 của Chi đoàn. Về phương hướng trong nhiệm kỳ 2017-2019, đồng chí đề nghị Chi Đoàn thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, gắn hoạt động đoàn với việc các hoạt động chuyên môn của Viện, các đoàn viên tích cực tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, tổ chức các diễn đàn để tăng cường tìm hiểu, nghiên cứu, trau dồi kiến thức, qua đó nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chấp hành đoàn, chất lượng đoàn viên thanh niên, đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban Chấp hành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra.

Số lượt đọc774