Thứ ba, 25/04/17

Đội Dân quân tự vệ Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ tham gia huấn luyện năm 2017


Ngày 17/4/2017, Ban Chỉ huy quân sự Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ năm 2017 cho các đơn vị trong Bộ từ ngày 17/4 đến ngày 25/4/2017. Đội Dân quân tự vệ của Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN có 08 chiến sĩ tham gia khóa huấn luyện này.

Dân quân tự vệ (DQTV) là một thành phần trong lực lượng vũ trang nhân dân, có vai trò quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đây là lực lượng vũ trang quần chúng vừa là dân, vừa là quân, không thoát ly sản xuất, công tác, được tổ chức tại cơ sở, đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền địa phương; sự chỉ huy trực tiếp của cơ quan quân sự cùng cấp. DQTV là một trong những công cụ chủ yếu để bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, của Nhà nước ở cơ sở. Cùng với sự trưởng thành, lớn mạnh không ngừng của lực lượng vũ trang nhân dân, hiện nay lực lượng DQTV có sự phát triển mạnh mẽ cả về cơ cấu, thành phần, trang bị, số lượng và chất lượng, nhất là chất lượng chính trị, trở thành lực lượng quan trọng tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở.

Khóa Huấn luyện Dân quân tự vệ hàng năm đã góp phần giúp lực lượng tự vệ của Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN nắm rõ vai trò, nhiệm vụ của tự vệ trong tình hình mới thông qua việc đào tạo bồi dưỡng nâng cao phẩm chất chính trị và hướng dẫn kỹ năng quân sự cho lực lượng Dân quân tự vệ.

Trong phần giáo dục chính trị - pháp luật, các chiến sĩ tự vệ được trang bị những nội dung cơ bản như: Pháp luật về Dân quân tự vệ; Quan điểm chính sách của Đảng và Nhà nước ta về lực lượng dân quân tự vệ nói riêng và các hoạt động củng cố quốc phòng an ninh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung. Phần huấn luyện quân sự gồm các nội dung: Huấn luyện điều lệnh đội ngũ; Lý thuyết ngắm bắn; Ném lựu đạn; Tháo lắp vũ khí; và Võ thuật tay không. Kết thúc khóa huấn luyện, Đồng chí Mai Đức Thức, Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự Bộ KH&CN đã đánh giá cao tinh thần nghiêm túc trong huấn luyện, chấp hành tốt các quy định đặt ra đồng thời kết hợp tốt giữa huấn luyện và rèn luyện của các đồng chí Dân quân tự vệ của Viện tham gia khóa huấn luyện. Ban chỉ huy quân sự Bộ KH&CN sẽ lựa chọn một số chiến sĩ tiêu biểu để tham gia Hội thao lực lượng vũ trang quận Cầu Giấy, dự kiến sẽ tổ chức trong tháng 7 tới./.

Một số hình ảnh Đội DQTV Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN đã hoàn thành tốt khóa huấn luyện 
Số lượt đọc924