Thứ năm, 02/02/17

Phó Viện trưởng Nguyễn Mạnh Quân giữ chức vụ Trưởng Bộ phận đại diện KH&CN Việt Nam tại nước ngoài


Theo sự phân công của Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, đồng chí Nguyễn Mạnh Quân sẽ chính thức đảm nhận nhiệm vụ Trưởng Bộ phận đại diện KH&CN tại nước ngoài từ tháng 2 năm 2017.

Trong buổi gặp gỡ, chia tay đồng chí Nguyễn Mạnh Quân lên đường nhận nhiệm vụ mới, Viện trưởng Hoàng Minh đã thay mặt tập thể cán bộ Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN chúc đồng chí Nguyễn Mạnh Quân sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và tin tưởng chắc chắn rằng, với bề dày kinh nghiệm công tác hơn 30 năm trong lĩnh vực KH&CN, cùng sự gắn bó, tâm huyết với nghề đồng chí Quân sẽ tiếp tục có những đóng góp và cống hiến quý báu cho sự phát triển KH&CN nước nhà, và mong đồng chí luôn hướng về ngôi nhà chung NISTPASS.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Quân đứng ngoài cùng bên trái, tại Đại Hội Đảng bộ Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đồng chí Nguyễn Mạnh Quân là cán bộ thứ ba của Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN được cử đảm nhận công tác Đại diện KH&CN tại nước ngoài. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy hội nhập quốc tế, tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đòi hỏi các cán bộ làm công tác ngoại giao vừa phải chuyên nghiệp, vừa phải chuyên tâm. Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN tin tưởng rằng, các cán bộ đã qua môi trường công tác tại Viện sẽ hoàn thành tốt trọng trách được giao trong cương vị mới này.

Số lượt đọc1446