Thứ ba, 10/01/17

Giải pháp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm 2017 của Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ


Trong không khí chào đón năm mới 2017, sáng ngày 06/01/2017, Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ đã tổ chức tọa đàm về chủ đề “Giải pháp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm 2017”. PGS.TS Hoàng Minh - Viện trưởng, chủ trì buổi tọa đàm với sự tham gia của các Lãnh đạo Viện và toàn thể cán bộ nghiên cứu trong Viện.

Phát biểu tại tọa đàm, PGS. TS. Hoàng Minh nhấn mạnh, năm 2016, tập thể cán bộ viên chức của Viện đã rất tích cực triển khai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao, đóng góp trực tiếp và kịp thời cho hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghệ. Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2017, mỗi cán bộ Viện cần ý thức trách nhiệm và tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ, quyết tâm hoàn thành đúng kế hoạch, đảm bảo hiệu quả và chất lượng.

Theo kế hoạch, nhiều nhiệm vụ sẽ được Viện triển khai trong năm 2017, gồm các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, các nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia, cấp Bộ và cấp cơ sở. Đây là cơ hội tạo đà phát triển của Viện nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức trong bối cảnh các nguồn lực của Viện còn hạn chế. Phát biểu tại tọa đàm, TS. Nguyễn Quang Tuấn – Phó Viện trưởng cho rằng, tập thể cán bộ viên chức của Viện cần tập trung và quyết tâm cao độ, mỗi người cố gắng làm việc bằng hai, đam mê với công việc, hăng hái thi đua khắc phục khó khăn hoàn thành tốt các nhiệm vụ, đảm bảo đúng kế hoạch đã đề ra.

Về các giải pháp cụ thể để triển khai hiệu quả nhiệm vụ năm 2017, các cán bộ tham dự tọa đàm cùng thống nhất, Viện cần điều phối các hoạt động một cách tổng thể, trước hết phải cân đối nguồn nhân lực bên trong Viện, đồng thời có kế hoạch sử dụng hiệu quả đội ngũ chuyên gia bên ngoài Viện. Việc lựa chọn chủ trì nhiệm vụ KH&CN là rất quan trọng, phải là những cán bộ nghiên cứu chuyên nghiệp, có tâm huyết và có năng lực tổ chức, tập hợp và dìu dắt được đội ngũ, nhất là các cán bộ nghiên cứu trẻ. Viện cần đẩy mạnh hơn nữa việc cải cách và hiện đại hóa các thủ tục hành chính nội bộ, một mặt nhằm tạo sự chủ động và linh hoạt trong quá trình giải quyết công việc của Viện, mặt khác giúp giải phóng thời gian cho cán bộ nghiên cứu có điều kiện tập trung vào công tác chuyên môn.

Tại buổi tọa đàm, một số đại biểu cũng chia sẻ, trong xu thế nghiên cứu khoa học, đặc biệt là nghiên cứu khoa học chính sách ngày càng mang tính liên ngành, việc phát triển “ranh giới mềm” giữa các đơn vị trong Viện cần được chú ý, tạo cơ hội kết hợp những hiểu biết chuyên môn đa dạng, liên ngành, liên lĩnh vực.

Kết luận buổi tọa đàm, PGS.TS. Hoàng Minh – Viện trưởng, khẳng định, khối lượng nhiệm vụ của năm 2017 là rất lớn, tuy nhiên, với sự quyết tâm của tập thể Viện và cùng sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, sự hỗ trợ tích cực của các đơn vị quản lý, có thể tin tưởng rằng Viện sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và đóng góp tích cực cho công tác quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ./.

Hải Minh, Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN.

Số lượt đọc672