Thứ tư, 16/11/16

Trình bày kết quả các chuyến khảo sát nghiên cứu kinh nghiệm nước ngoài về đào tạo và nghiên cứu chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới năm 2016


Triển khai kế hoạch công tác năm 2016, Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN đã tổ chức 02 đoàn khảo sát nghiên cứu ra nước ngoài, tới Nhật Bản và Hoa Kỳ nhằm mục tiêu học hỏi kinh nghiệm về đào tạo và nghiên cứu chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới. Nội dung khảo sát tập trung khai thác kinh nghiệm của nước ngoài trong việc tổ chức nghiên cứu về chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới, và việc gắn kết giữa nghiên cứu với đào tạo sau đại học. Bên cạnh đó, các đoàn ra năm nay còn đặt mục tiêu cụ thể ký kết hợp tác với đối tác nước ngoài dưới hình thức văn bản ghi nhớ hợp tác (Memorandum of Understanding - MOU) nhằm khai thác các nguồn lực kinh nghiệm của nước ngoài hỗ trợ cho hoạt động nghiên cứu và đào tạo sau đại học tại Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN. 

Ngày 16/11/2016, đại diện hai đoàn ra Nhật Bản và Hoa Kỳ năm 2016 đã có buổi báo cáo trình bày kết quả công tác. Tham dự buổi trình bày kết quả có các Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các đơn vị và toàn thể các cán bộ nghiên cứu trong Viện.

Đại diện hai đoàn ra đã giới thiệu những nét khái quát nhất về năng lực nghiên cứu và đào tạo của các đối tác: Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia (GRIPS), Nhật Bản và Trường Đại học Arizona (ASU), Hoa Kỳ. Các báo cáo viên đã tập trung trình bày kết quả của chuyến khảo sát gồm các thông tin, tri thức, quá trình trao đổi thảo luận với đối tác nước ngoài, đặc biệt là những bài học kinh nghiệm nước ngoài. Đây là những thông tin rất hữu ích cho các cán bộ nghiên cứu trong Viện, đồng thời gợi mở cho Lãnh đạo Viện những giải pháp, nội dung và hình thức hợp tác với đối tác nước ngoài trong thời gian tới.

Kết quả cụ thể, đoàn ra Nhật Bản đã ký kết văn bản ghi nhớ hợp tác giữa Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN với Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia (GRIPS) của Nhật Bản. Nội dung của văn bản ghi nhớ hợp tác chủ yếu là hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu chính sách KH&CN, trao đổi cán bộ nghiên cứu, mạng lưới đào tạo đổi mới, trao đổi thông tin và cán bộ nghiên cứu ngắn và dài hạn khi có nhu cầu và nguồn lực cho phép; thực hiện đào tạo cán bộ và các hoạt động nghiên cứu chung giữa hai bên. Những nội dung dự kiến hợp tác đều nằm trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ mà Bộ Khoa học và Công nghệ đã giao cho Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN.

Tại buổi trình bày này, Lãnh đạo Viện và các các bộ nghiên cứu trong Viện cũng đã thảo luận về quan điểm và phương thức triển khai văn bản ghi nhớ hợp tác đã kí kết. Buổi trình bày kết quả các chuyến khảo sát nghiên cứu kinh nghiệm nước ngoài về đào tạo và nghiên cứu chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới năm 2016 không chỉ là một buổi báo cáo mà còn là một buổi sinh hoạt học thuật sôi nổi, gợi mở ra nhiều ý tưởng nghiên cứu cho các cán bộ nghiên cứu trong Viện./.

Hải Minh, Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN.

Số lượt đọc774