Thứ tư, 16/11/16

Thúc đẩy hợp tác quốc tế trong đào tạo sau đại học ở Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN


Nhằm tăng cường và đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế trong đào tạo sau đại học, ngày 16/11/2016, Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN đã tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Thúc đẩy hợp tác quốc tế trong đào tạo sau đại học ở Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN”. Tham dự Tọa đàm có các Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các đơn vị và toàn thể cán bộ Ban Thông tin và Đào tạo sau đại học. PGS.TS Hoàng Minh - Viện trưởng, chủ trì Tọa đàm.

Tại buổi Tọa đàm, TS. Phạm Quang Trí – Trưởng ban Ban Thông tin và Đào tạo sau đại học đã trình bày các hình thức hợp tác quốc tế phổ biến trong đào tạo sau đại học hiện nay. Theo đó, có khá nhiều hình thức hợp tác quốc tế khác nhau trong đào tạo sau đại học, bao gồm: (1) cùng tiến hành dự án nghiên cứu chung, có tài trợ quốc tế; (2) thống nhất về chương trình đào tạo chung, cho phép khai thác nguồn lực lẫn nhau; (3) nhập khẩu/mua chương trình đào tạo tiên tiến phù hợp để đào tạo tại nước sở tại; (4) cơ sở đào tạo tại nước sở tại làm vệ tinh cho đối tác nước ngoài thông qua cung ứng hạ tầng kỹ thuật, điều kiện cơ bản (phi chuyên môn) để tổ chức các chương trình đào tạo tại nước sở tại; và (5) các hoạt động đơn lẻ khác như mời chuyên gia quốc tế trình bày chủ đề khoa học, cử người tham quan khảo sát mô hình học tập kinh nghiệm.

TS. Phạm Quang Trí đã trình bày một số vấn đề cần quan tâm, lưu ý trong quá trình định hình, xây dựng tổ chức và triển khai hoạt động hợp tác quốc tế về đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ. Ông nhấn mạnh, trước hết cần xác định nhu cầu hợp tác quốc tế trong đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ; nhu cầu đó có phù hợp với năng lực của đối tác, giai đoạn phát triển hay không. Hai là, cần xác định năng lực đáp ứng của đơn vị sở tại và cung ứng của đối tác (tài chính, con người, quy định chung, trang thiết bị cơ sở vật chất, lĩnh vực chuyên môn). Cuối cùng, phải quan tâm đến khung khổ pháp lý về quản lý hoạt động giáo dục và đào tạo tại nước sở tại và nước liên quan.

TS. Phạm Quang Trí cũng đi sâu phân tích, làm rõ những định hướng hợp tác quốc tế về đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ tại Viện trong thời gian tới, đồng thời chỉ ra những sự chuẩn bị cần thiết của Viện để tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế về đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

Trao đổi tại buổi Tọa đàm, các ý kiến góp ý tập trung vào việc làm rõ mục tiêu, yêu cầu, lộ trình hợp tác quốc tế về đào tạo sau đại học của Viện. Các vấn đề cần quan tâm khi xác định hợp tác quốc tế về đào tạo sau đại học là chuyên ngành đào tạo, các môn học trong chương trình đào tạo, cách thức hợp tác. Ngoài ra, các đại biểu cũng nhấn mạnh việc mở rộng đối tượng đào tạo, không chỉ là các nhà quản lý, nhà nghiên cứu trong hệ thống quản lý nhà nước về KH&CN, mà còn hướng đến đội ngũ cán bộ quản lý KH&CN trong khu vực doanh nghiệp.

Kết luận buổi Tọa đàm, PGS.TS Hoàng Minh – Viện trưởng, khẳng định, hợp tác quốc tế về đào tạo sau đại học sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học, qua đó mà nâng cao vị thế của Viện ở trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, trước khi đặt vấn đề hợp tác quốc tế về đào tạo sau đại học, Viện cần xác định rõ những ưu điểm/lợi thế của Viện đang có, những lĩnh vực đào tạo mà xã hội đang cần; đồng thời lựa chọn đối tác hợp tác một cách kỹ càng và đề xuất hình thức hợp tác phù hợp. Có như vậy việc hợp tác mới hiệu quả và đạt được mục tiêu đề ra./

Hải Minh, Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN.

Số lượt đọc709